Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


PRIMĂRIA --> Urbanism

Detalii referitoare la Autorizația de Construire

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea prevederilor legale, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și functionarea constructiilor.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, autorizatia de construire se elibereaza in baza unei cereri a solicitantului pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum și a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia lucrarilor care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora;

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele și dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

d) imprejmuiri și mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete și alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrari de foraje și excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatari de suprafata sau subterane;

f) lucrari, amenajari și constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile și spatiile publice, corpuri și panouri de afisaj, firme și reclame, precum și anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

i) cimitire - noi și extinderi.


Certificatul de urbanism este actul de informare prin care adminstratia publica locala face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și constructiilor existente la data solicitarii și stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzand avizele și acordurile legale, necesare in vederea autorizarii. Certificatul de urbanism se va elibera in baza unei cereri care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat și elementele care definesc scopul solicitarii. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic și se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor și al acordurilor cerute prin acesta, și se intocmeste, se semneaza și se verifica, potrivit legii.

Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum și proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc și se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor și instalatiilor pentru constructii.

Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de executie.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

In situatia in care in timpul executiei lucrarilor, și numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia incadrarii noilor propuneri in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate și numai in limitele avizelor și acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala. Nu este necesara emiterea unui nou certificat de urbanism.

Vizualizari: 376
Data creare: 10-08-2020 15:33:46

Istoria localității

Primăria Comunei Corod, județul GalațiEste atestată documentar de la 1438 ca urmare a atribuirii de către Iliaș și Stefan-voievozi, lui Mihailă Oțel Pisarul, pe lângă alte domenii întinse din Moldova și Basarabia și porțiunea de loc pustiu situat pe pârâul Corod

Sărbători locale

Sărbători localeDin obiceiurile care s-au pastrat cam până prin 1945, se pot lua în considerație numai nunțile, botezurile și înmormântările, unde oamenii aveau ocazia să se strângă laolaltă să-și comunice impresiile și păsurile.