Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2022.


Documente pdf
Hotararea nr.1 din 06.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021.
Hotararea nr.2 din 06.01.2022 provind aprobarea utilizarii excedentrului anului precedent al bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul bugetar 2022.
Hotararea nr.3 din 27.01.2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Corod,judetul Galati,pentru anul scolar 2022-2023.
Hotararea nr.4 din 27.01.2022 privind aprobarea Planului anual de actiuni ori lucrari de interes local pentru anul 2022,care vor fi executate de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social ,conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr.05 din 27.01.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Primariei comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2022.
Hotararea nr.6 din 27.01.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada februarie 2022-aprilie 2022.
Hotararea nr.7 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local ,a bugetului de venituri proprii si a bugetului Serviciului Public de Gospodarie Comunala al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2022.
Continuare Hotararea nr.7 din 11.02.2022.
Continuare 1 Hotararea nr.7 din 11.02.2022.
Hotararea nr.8 din 24.02.2022 privind aprobarea cumpararii unui imobil teren si constructii situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati,din cvartal81/1,parcela 920,inscris in cartea funciara nr.109026,in vederea realizarii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte.
Hotararea nr.9 din 04.03.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corod,judetul Galati,prin majorare de venituri si cheltuieli,pentru anul 2022.
Hotararea nr.10 din 04.03.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.11 din 31.03.2022 privind acordarea normei de hrana pentru anul 2022 personalului din cadrul Compartimentului Politie Locala Corod,precum si a Regulamentului de acordare a acesteia.
Hotararea nr.12 din 31.03.2022 privind aprobarea desfiintarii (demolarea) si radierea din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corod a imobilului constructie Scoala nr.3,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.13 din 18.04.2022 privind aprobarea si depunerea cererii de finantare si a devizului general aferent proiectului Infiintare Retea de Alimentare si Distributie Gaze Naturale in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.14 din 28.04.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.
Hotararea nr.15 din 28.04.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2022.
Hotararea nr.16 din 28.04.2022 privind modificarea si completarea organigramei si a statutului de functii din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corod si a serviciile publice din subordinea Consiliului Local.
Hotararea nr.17 din 28.04.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada mai 2022-iulie 2022.
Hotararea nr.18 din 12.05.2022 privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta ,asistenta si de reprezentare in instanta ale Comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.19 din 12.05.2022 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.20 din 12.05.2022 privind aprobarea desfiintarii (demolarea) constructiilor C1 si C2 din imobilului inscris in CF 109026,situat in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.21 din 20.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile sedintei extraordinare din data de 20.05.2022.
Hotararea nr.22 din 20.05.2022 privind modificarea si completarea anexei 2 la HCL nr.38 din 04.07.2019 Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Gospodarie Comunala Corod.
Hotararea nr.23 din 20.05.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti obiectivului de investitii Achizitie autobasculanta pentru Serviciul Gospodarie Comunala Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.24 din 20.05.2022 privind implementarea proiectului Achizitie autobasculanta pentru Serviciul Gospodarie Comunala Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.25 din 20.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Realizare Statie de Incarcare pentru Vehicule Electrice in comuna Corod,judetul Galati,in cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu.
Hotararea nr.26 din 20.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Dezvoltarea Sistemului de Management Local prin implementarea unui Sistem de Monitorizare si Siguranta a Spatiului Public la Nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.27 din 26.05.2022 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021 al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.28 din 26.05.2022 privind aaprobarea redobandirii spatiului in care a functionat Cabinetul Medical-C.M.I. Dr.Floares Florentina din comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.29 din 26.05.2022 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Corod,judetul Galati.
Continuare Hotararea nr.29 din 26.05.2022.
Hotararea nr.30 din 26.05.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2022.
Hotararea nr.31 din 26.05.2022 privind aprobarea desfiintarii (demolarea) constructiei C1 din imobilul inscris in CF 112139 situat in sat Blanzi,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.32 din 23.06.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Corod,judetul Galati,pentru sedinta extraordinara din 23.06.2022.
Hotararea nr.33 din 23.06.2022 privind modificarea si completarea organigramei si al statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Corod si serviciile publice din subordinea Consiliului Local.
Hotararea nr.34 din 23.06.2022 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local Corod nr. 22 din 20.05.2022 pentru modificarea si completarea anexei 2 la HCL nr.38 din data de 04.07.2019 -Regulamentul de organizare si functionare a serviciului Gospodarie Comunala Corod.
Hotararea nr.35 din 23.06.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod ,pentru anul 2022.
Hotararea nr.36 din 08.07.2022 privind modificarea si completarea HCL nr.04 din 21.01.2021 ,pentru aprobarea tarifelor aplicate de catre Serviciul Gospodarie Comunala Corod,Serviciul cu personalitate juridica,organizat in subordinea Consiliului Local al Comunei Corod.
Hotararea nr.37 din 13.07.2022 privind aprobarea devizului rest de executat la obiectivul de investitii Modernizare strazi in comuna Corod,judetul Galati,conform OUG 47/2022,privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contactelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru.
Hotararea nr.38 din 13.07.2022 privind aprobarea devizului rest de executat la obiectivul de investitii Construire Dispensar Uman in satul Blanzi, comuna Corod,judetul Galati,conform OUG 47/2022,privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contactelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru.
Hotararea nr.39 din 18.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta ,care va conduce lucrarile sedintei extraordinare de indata din data de 18.07.2022.
Hotararea nr.40 din 18.07.2022 privind aprobarea devizului reactualizat pentru rest de executat la obiectivul de investitii Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate com.Corod,jud.Galati,conform O.U.G. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.
Hotararea nr.41 din 29.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Corod,judetul Galati,pentru sedinta ordinara din 29.07.2022.
Hotararea nr.42 din 29.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada august 2022-octombrie 2022.
Hotararea nr.43 din 29.07.2022 privind aprobarea Statutului de fundamentare,Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare,Documentului de pozitie,delegarea serviciilor de operare,documentatiei de atribuire precum si acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Corod in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati.
Hotararea nr.44 din 29.07.2022 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Judetean de Salubrizare Galati.
Continuare Hotararea nr.44 din 29.07.2022.
Hotararea nr.45 din 29.07.2022 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Bulancea Dorina Manuela si declararea ca vacant a locului detinut de aceasta in cadrul Consiliului Local Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.46 din 29.07.2022 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gheonea Cristina si declararea ca vacant a locului detinut de aceasta in cadrul Consiliului Local Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.47 din 29.07.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.48 din 31.08.2022 privind completarea Comisiei de specialitate nr.2 "Invatamant,Sanatate si FamilieActivitati Social-Culturale,Culte,Protectie Copiii,Tineret si Sport,Munca si Protectie Sociala"a Consiliului Local Corod.
Hotararea nr.49 din 31.08.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.50 din 31.08.2022 privind organizarea si sarbatorirea "Ziua Comunei Corod" si stabilirea unor masuri organizatorice prilejuite cu ocazia acestui eveniment.
Hotararea nr.51 din 31.08.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate si fundamentare pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor si Statiei de Sortare Valea Marului din judetul Galati,delegarea serviciilor de operare,documentatiei de atribuire precum si acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Corod in ADI ECOSERV Galati.
Hotararea nr.52 din 29.09.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.53 din 29.09.2022 privind aprobarea cumpararii unui imobil teren si constructii situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati,din cvartal 83,parcela 8,inscris in CF nr.109450.
Hotararea nr.54 din 29.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.55 din 29.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic nr.1 Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.56 din 29.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.57 din 06.10.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investitii "ELABORAREA/ACTUALIZAREA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE SI DE SPECIALIZARE A PUG COMUNA COROD,INCLUSIV IN FORMAT GIS",propus spre finantare prin PNRR-Componenta C10 Fondul Locativ.
Hotararea nr.58 din 11.10.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022 si a bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie comunala Corod.
Hotarearea nr.59 din 11.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Achizitia ACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT IN SCOP COMUNITAR,in cadrul PNRR-Componenta 10-Fondul Local-Subinvestitia I.1.1.-Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public .
Hotararea nr.60 din 11.10.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investitie DIGITALIZAREA SERVICIILOR COMUNEI COROD in cadrul finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte pilonul IV-Coeziune electronica,sociala si teritoriala- Componenta C 10-Fondul local.
Hotararea nr.61 din 31.10.2022 privind aprobarea Programului de actiune toamna-iarna pentru perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.
Hotararea nr.62 din 31.10.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Corod,Judetul Galati,pentru perioada noiembrie 2022-ianuarie 2023.
Hotararea nr.63 din 29.11.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022 si a bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie comunala Corod.
Hotararea nr.64 din 29.11.2022 privind aprobarea devizului general actualizat si majorarea valorii neeligibile aferente proiectului:ACHIZITIE AUTOBASCULANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA DIN COMUNA COROD,JUDETUL GALATI.
Hotararea nr.65 din 29.11.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.66 din 29.11.2022 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte ,a terenului situat in comuna Corod,str.Stefan cel Mare,nr.48A,in suprafata de 7327 mp,identificat conform CF 109026.
Hotararea nr.67 din 29.11.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut.
Hotararea nr.68 din 29.11.2022 privind atestarea invesntarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.69 din 29.11.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Liceului Tehnologic nr.1 Corod,atat pentru nivelul primar cat si pentru nivelul gimnazial,in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.
Hotararea nr.70 din 14.12.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile sedintei extraordinare din data de 14.12.2022.
Hotararea nr.71 din 14.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.72 din 14.12.2022 privind aprobarea Acordului de Cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania,privind organizarea si exercitarea activitatii financiar contabile.
Hotararea nr.73 din 27.12.2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.
Hotararea nr.74 din 27.12.2022 privind stabilirea normativului propriu privind consumul lunar de carburanti si lubrifianti pentru autoturismele si utilajele din dotarea Unitatii Administrativ Teritoriale Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.75 din 27.12.2022 privind aprobarea Aciordului de Cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania,privind organizarea si exercitatrea serviciilor de utilitati publice.
Hotararea nr.76 din 27.12.2022 privind aprobarea Acordului de infratire intre Comuna Corod,judetul Galati si Comuna Tipala,raionul Ialoveni-Republica Moldova.
Hotararea nr.77 din 27.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,pentru anul 2022.
Hotararea nr.78 din 27.12.2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Corod,judetul Galati,pentru anul scolar 2023-2024.

Vizualizari: 170
Data creare: 13-01-2022 15:23:32

Istoria localității

Primăria Comunei Corod, județul GalațiEste atestată documentar de la 1438 ca urmare a atribuirii de către Iliaș și Stefan-voievozi, lui Mihailă Oțel Pisarul, pe lângă alte domenii întinse din Moldova și Basarabia și porțiunea de loc pustiu situat pe pârâul Corod

Sărbători locale

Sărbători localeDin obiceiurile care s-au pastrat cam până prin 1945, se pot lua în considerație numai nunțile, botezurile și înmormântările, unde oamenii aveau ocazia să se strângă laolaltă să-și comunice impresiile și păsurile.