Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Proiecte de hotărâri

 

Documente pdf
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului pentru serviciul de alimentare cu apă
Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020
Proiect de hotărâre privind SNEP
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local din 08.05.2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local din 21.05.2020
Proiect de hotărâre privind încheierea exercitiului bugetar pe anul 2019
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local din 22.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata infleției a impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
Proiect de hotărâre privind stabilirea completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Corod
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiție "Construire remiză pompieri" ,în comuna Corod,judetul Galați,faza Studiu de fezabilitate.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Corod prin majorare de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de investitie nr.36.20 din 12.03.2020 "Construire remiza pompieri", in comuna Corod,judetul Galati.
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2021.
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2021.
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Corod.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului si stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice si juridice din comuna Corod,judetul Galati.
Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022.
Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni ori lucrari de interes local pentru anul pe anul 2021,care vor fi executate de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aplicate de catre Serviciul Gospodarie Comunala,serviciu cu personalitate juridica,organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Corod.
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Corod,judetul Galati.
Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Corod si serviciile publice din subordinea Consiliului local,cu modificarea organigramei si a statului de functii.
Proiect de hotarare privind reconstituirea comisiei de ordine publica a comunei Corod si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia conform Hotararii nr.78 din 21.12.2017.
Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale si completarea anexelor nr.1,nr.2 si nr.3 la H.C.L. NR.38/04.07.2019 privind stabilirea formei de gestiune a activitatilor din cadrul Serviciului de salubrizare al comunei Corod si darea in administrare a acestora catre Serviciul Gospodarie Comunala Corod,in conformitate cu prevederile art.28,alin 2,lit.a din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,republicata si modificata prin completarile ulterioare.
Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corod,judetul Galati.
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.51 din 22.12.2020 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Corod,judetul Galati.
Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali in calitate de membri in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Corod,pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,la nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Proiect de hotarare privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol in trimestrul IV al anului 2020 si aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza Legii 15/2003,republicata ,privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala,precum si a vanzarii acestora.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Capitolului II "Sanctiuni" din anexa 1 la H.C.L. nr.17/23.04.2019 "Regulamentul de aplicare a O.G. nr.21/20002 privind normele de gospodarie comunala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul Comunei Corod,a Regulamentului privind organizarea si functionarea acestuia,a Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului,precum si a contractului de delegare prin concesiune a serviciului.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local,a bugetului de venituri proprii si a bugetului Serviciului Public de Gospodarie Comunala ale comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2021.
Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea obiectivelor de inventar si a mijloacelor fixe.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Planurilor de asigurare cu resurse materiale,financiare si umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta,la nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada mai-iulie 2021.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022.
Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor practicate de Serviciul Gospodarie Comunala Corod pentru lucrarile efectuate la bransamentele utilizatorilor si tariful practicat in caz de avarii la reteaua de alimentare cu apa.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru comert si prestari servicii din comuna Corod,judetul Galati si viza anuala a acestora.

Vizualizari: 348
Data creare: 30-08-2020 11:08:59

Istoria localității

Primăria Comunei Corod, județul GalațiEste atestată documentar de la 1438 ca urmare a atribuirii de către Iliaș și Stefan-voievozi, lui Mihailă Oțel Pisarul, pe lângă alte domenii întinse din Moldova și Basarabia și porțiunea de loc pustiu situat pe pârâul Corod

Sărbători locale

Sărbători localeDin obiceiurile care s-au pastrat cam până prin 1945, se pot lua în considerație numai nunțile, botezurile și înmormântările, unde oamenii aveau ocazia să se strângă laolaltă să-și comunice impresiile și păsurile.