Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

 

Documente pdf
Hotararea nr.01 din 09.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de excedent bugetului local pe anul 2019.
Hotararea nr.02 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent al b ugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul bugetar 2020.
Hotararea nr.03 din 17.02.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei FLOARES FLORENTINA si validarea mandatului urmatorului supleant.
Hotararea nr.04 din 17.02.2020 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.47/22.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate,precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati.
Continuare 1 la Hotararea nr.04/17.02.2020.
Continuare 2 la Hotararea nr.04/17.02.2020.
Continuare 3 la Hotararea nr.04/17.02.2020.
Hotararea nr.05 din 17.02.2020 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Corod,domnului Sevastre Vasile Ghican.
Hotarearea nr.06 din 17.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020,ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr.07 din 17.02.2020 privind aprobarea caietului de sarcini in vederea achizitionarii unei autospeciale de colectare si transport deseuri.
Hotararea nr.08 din 17.02.2020 privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.28/14.08.2018 pentru stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoarele de urgenta din bugetul local.
Hotararea nr.09 din 17.02.2020 privind modificarea H.C.L. NR.45/22.10.2019 privind aprobarea statului de functii si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati,precum si pentru serviciile publice de interes local.
Hotararea nr.10 din 17.02.2020 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele din dotarea Unitatii administrative,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.11 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local,a bugetului de venituri proprii si a bugetului Serviciului Public de Gospodarie Comunala ale comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2020.
Contiunare 1 la Hotararea nr.11 din 17.02.2020.
Continuare 2 la Hotararea nr.11 din 17.02.2020.
Continuare 3 la Hotararea nr.11 din 17.02.2020.
Hotararea nr.12 din 04.03.2020 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.07 din 17.02.2020 pentru aprobarea caietului de sarcini in vederea achizitionarii unei autospeciale de colectare si transport deseuri noua.
Hotararea nr.13 din 18.03.2020 privind aprobarea modificarii pretului pentru serviciul de alimentare cu apa Serviciul Gospodarie Comunala Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.14 din 18.03.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in extravilanul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.15 din 18.03.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2020,prin majorare de venituri si cheltuieli precum si alocarea unor sume din fondul de rezerva al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.16 din 16.03.2020 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Corod a unui presedinte de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2020.
Hotararea nr.17 din 22.04.2020 privind stabilirea completarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Corod,aprobat prin H.C.L. nr.12/29.09.2016,in vederea desfasurarii sedintelor Consiliului local in situatii exceptionale constatate de autoritatile abilitate.
Hotararea nr.18 din 30.04.2020 privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public Gospodarie comunala al comunei Corod,din subordinea Consiliului local Corod.
Hotararea nr.19 din 30.04.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,pentru anul 2020,prin majorare de venituri si cheltuieli.
Hotararea nr.20 din 28.05.2020 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024.
Hotararea nr.21 din 28.05.2020 privind inregistrarea Primariei Comunei Corod,judetul Galati,in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar (SNEP)si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactia on-line.
Hotararea nr.22 din 05.06.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2020.
Hotararea nr.23 din 07.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2020.
Hotararea nr.24 din 07.07.2020 privind aprobarea realizarii unui nou Studiu geotehnic si intocmirea de noi planuri de situatie topografice pentru investitia Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.25 din 07.07.2020 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.26 din 07.07.2020 privind aprobarea Regulamentului si criteriilor pentru repartizarea si inchirierea locuintelor sociale din Comuna Corod.
Hotararea nr.27 din 07.07.2020 privind implementarea proiectului Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.28 din 07.07.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2020.
Hotararea nr.29 din 07.08.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,pentru anul 2020.
Hotararea nr.30 din 09.09.2020 privind aprobarea implementarii proiectului de investitie Infiintare grup sanitar Scoala Blanzi din Comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.31 din 09.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pe anul 2020,virarea de credite intre capitolele bugetare precum si rectificarea bugetului propriu al Serviciului Gospodarie Comunala Corod.
Hotararea nr.32 din 17.09.2020 privind atestarea la domeniul public al Comunei Corod,ca urmare a finalizarii lucrarilor aferente investitiei Modernizare si extindere Liceu Tehnologic nr.1 ,sat Corod,comuna Corod,judetul Galati,realizat prin Programul National de Dezvoltare Rurala-P.N.D.R..
Hotararea nr.33 din 23.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod prin majorare de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
Hotararea nr.34 din 23.10.2020 privind aprobarea proiectului de investitie -Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Corod,judetul Galati cu echipamente mobile IT de tip,tablete pentru uz scolar si a echipamentelor/dispozitivelor necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line,in cadrul unitatilor de invatamant din comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.35 din 23.10.2020 privind aprobarea Programului operativ de actiune toamna-iarna pentru perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021.
Hotararea nr.36 din 23.10.2020 privind modificarea si completarea HCL nr.46/17.08.2020 privind reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa fara personalitate juridica,din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati,in serviciu cu personalitate juridica,organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Corod,sub denumirea Serviciul Gospodarie Comunala Corod,cu modificarile si completarile ulterioare,cu anexa la Regulament Alte sanctiuni si contravent
Hotararea nr.37/P din 11.11.2020 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.38/P din 11.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.39/P privind completarea Hotararii nr.38 din 11.11.2020 pentru constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.40/P din 18.11.2020 privind aprobarea devizului actualizat a obiectivului de investitie Reabilitare, modernizare, extindere si dotare centru medical si de permanenta in sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.41/P din 20.11.2020 privind aprobarea devizului actualizat la obiectivul de investitie Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.42/P din 02.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod, virarea de credite intre capitolele bugetare,precum si utilizarea fondului de rezerva bugetara si a bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie Comunala Corod,pentru anul 2020.
Hotararea nr.43/din 02.12.2020 privind aprobarea proiectului de investitie nr.36.20 din 12.03.2020 Construire remiza pompieri,in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.44 din 14.12.2020 privind desemnarea domnului primar-Tenie Dumitru ca reprezentant legal al unitatii administrativ teritoriale comuna Corod,judetul Galati in relatia cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).
Hotararea nr.45 din 14.12.2020 privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, restante la 31 martie 2020,datorate bugetului local al comunei Corod de catre contribuabilii persoane fizice,persoane juridice si entitati fara personalitate juridica.
Hotararea nr.46 din 14.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod si virarea de credite intre capitolele bugetare ale bugetului local ,pe anul 2020.
Hotararea nr.47 din 22.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,a devizului general si demararea procedurilor de includere in buget a cheltuielilor aferente proiectului Infiintare retea de alimentare si distributie gaze naturale in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.48 din 22.12.2020 privind acordarea burselor sociale,burselor de merit si performanta pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.49 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2020.
Hotararea nr.50 din 22.12.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021,la nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.51 din 22.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de stat de pe raza comunei Corod.

Vizualizari: 336
Data creare: 18-08-2020 16:16:28

Istoria localității

Primăria Comunei Corod, județul GalațiEste atestată documentar de la 1438 ca urmare a atribuirii de către Iliaș și Stefan-voievozi, lui Mihailă Oțel Pisarul, pe lângă alte domenii întinse din Moldova și Basarabia și porțiunea de loc pustiu situat pe pârâul Corod

Sărbători locale

Sărbători localeDin obiceiurile care s-au pastrat cam până prin 1945, se pot lua în considerație numai nunțile, botezurile și înmormântările, unde oamenii aveau ocazia să se strângă laolaltă să-și comunice impresiile și păsurile.