Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2023.


Documente pdf
Hotararea nr.1 din 06.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2022.
Hotararea nr.2 din 06.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent al bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul bugetar 2023.
Hotararea nr.3 din 26.01.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Corod,Judetul Galati,pentru sedinta ordinara din 26.01.2023.
Hotararea nr.4 din 26.01.2023 privind aprobarea bugetului local,a bugetului de venituri proprii si a bugetului Serviciului Gospodarie Comunala Corod,judetul Galati,pentru anul 2023.
Hotararea nr.5 din 26.01.2023 privind aprobarea Planului anual de actiuni ori lucrari de interes local pentru anul 2023,care vor fi executate de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr.6 din 26.01.2023 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru anul 2023 personalului din cadrul Compartimentului Politie Locala Corod,precum si a Regulamentului de acordare a acesteia.
Hotararea nr.7 din 26.01.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada februarie 2023-aprilie 2023.
Hotararea nr.8 din 26.01.2023 privind aprobarea trecerii unui imobil-teren din domeniul privat al comunei Corod,judetul Galati in domeniul public al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.9 din 24.02.2023 privind aprobarea statutului comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.10 din 24.02.2023 privind aprobarea cumpararii unui imobil teren si constructii situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati,din cvartal 22,parcela 21,inscris in CF nr.109502.
Hotararea nr.11 din 24.02.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali in calitate de membri in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Corod,pentru activitatea desfasurata in anul 2022.
Hotararea nr.12 din 24.02.2023 privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare rezultate in urma dispozitiei de santier pentru proiectul de investitie Construire Dispensar Uman sat Blanzi,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararaea nr.13 din 24.02.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2023.
Hotararea nr.14 din 10.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile sedintei extraordinare din data de 10.03.2023.
Hotararea nr.15 din 10.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat si majorarea valorii neeligibile aferente proiectului Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea Scolii Gimnaziale nr.1,sat Blanzi,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.16 din 10.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat si majorarea valorii neeligibile aferente proiectului Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea Scolii Primare nr.1,sat Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.17 din 10.03.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent al bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul bugetar 2023.
Hotararea nr.18 din 10.03.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod si al bugetului de venituri proprii si cheltuieli al Serviciului de Gospodarie Comunala Corod pentru anul 2023.
Hotararea nr.19 din 31.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile sedintei ordinare din data de 31.03.2023.
Hotararea nr.20 din 31.03.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in extravilanul comunei Corod.
Hotararea nr.21 din 31.03.2023 privind aderarea si includerea comunei Corod la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociatia GAL Tecuci pentru elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023-2027.
Hotararea nr.22 din 31.03.2023 privind aderarea comunei la Asociatia Comunelor din Romania.
Hotararea nr.23 din 31.03.2023 privind modificarea si completarea HCL nr.18/12.05.2022 privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in instanta ale comunei Corod.
Hotararea nr.24 din 31.03.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (mmss) si UAT Comuna Corod,judetul Galati,referitor la colaborarea institutionala in cadrul proiectului HUB de servicii MMSS-SII MMSS,Cod my Smis 130963.
Hotararea nr.25 din 31.03.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unor suprafete de teren situate in intravilanul comunei Corod.
Hotararea nr.26 din 10.04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile sedintei extraordinare din data de 10.04.2023.
Hotararea nr.27 din 10.04.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2023.
Hotararea nr.28 din 20.04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile sedintei extraordinare din data de 20.04.2023.
Hotararea nr.29 din 20.04.2023 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul de investitii Extinderea sistemului de alimentare cu apa in satele Corod,Blanzi,Bratulesti si Carapcesti,Comuna Corod,Judetul Galati.
Hotararea nr.30 din 27.04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile sedintei ordinare din data de 27.04.2023.
Hotararea nr.31 din 27.04.2023 privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024.
Hotararea nr.32 din 27.04.2023 privind aderarea si includerea teritoriului comunei Corod la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asocierea GAL Tecuci,pentru obtinerea sprijinului premergator,pentru selectia si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023-2027.
Hotararea nr.33 din 27.04.2023 privind modificarea si completarea organigramei si a astatului de functii din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corod si servicii;e publice din subordinea Consiliului Local.
Hotararea nr.34 din 27.04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Corod,Judetul Galati,pentru perioada mai 2023-iulie 2023.
Hotararea nr.35 din 27.04.2023 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Unitatii Administrativ Teritoriale Corod a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati.
Hotararea nr.36 din 27.04.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2023.
Hotararea nr.37 din 27.04.2023 privind aprobarea finalizarii etapei de initiere a procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in U.A.T. Corod,judetul Galati,in vederea intocmirii Dosarului Preliminar.
Hotararea nr.38 din 27.04.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2023.
Hotararea nr.39 din 27.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice,a indicatorilor tehnico-economice si a costurilor aferente proiectului Centru de zi pentru copiii,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.40 din 27.04.2023 privind acordarea unei facilitati personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Corod,judetul Galati,precum si a Regulamentului de acordare a acesteia.
Hotararea nr.41 din 27.04.2023 privind aprobarea participarii UAT Comuna Corod la Programul privind casarea autovehiculelor uzate Rabla Local,derulat in cofinantare cu Administratia Fondului de Mediu.
Hotararea nr.42 din 08.05.2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si a demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru U.A.T. Corod,judetul Galati.

Vizualizari: 42
Data creare: 16-01-2023 11:11:32

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2022.


Documente pdf
Hotararea nr.1 din 06.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021.
Hotararea nr.2 din 06.01.2022 provind aprobarea utilizarii excedentrului anului precedent al bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul bugetar 2022.
Hotararea nr.3 din 27.01.2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Corod,judetul Galati,pentru anul scolar 2022-2023.
Hotararea nr.4 din 27.01.2022 privind aprobarea Planului anual de actiuni ori lucrari de interes local pentru anul 2022,care vor fi executate de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social ,conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr.05 din 27.01.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Primariei comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2022.
Hotararea nr.6 din 27.01.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada februarie 2022-aprilie 2022.
Hotararea nr.7 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local ,a bugetului de venituri proprii si a bugetului Serviciului Public de Gospodarie Comunala al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2022.
Continuare Hotararea nr.7 din 11.02.2022.
Continuare 1 Hotararea nr.7 din 11.02.2022.
Hotararea nr.8 din 24.02.2022 privind aprobarea cumpararii unui imobil teren si constructii situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati,din cvartal81/1,parcela 920,inscris in cartea funciara nr.109026,in vederea realizarii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte.
Hotararea nr.9 din 04.03.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corod,judetul Galati,prin majorare de venituri si cheltuieli,pentru anul 2022.
Hotararea nr.10 din 04.03.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.11 din 31.03.2022 privind acordarea normei de hrana pentru anul 2022 personalului din cadrul Compartimentului Politie Locala Corod,precum si a Regulamentului de acordare a acesteia.
Hotararea nr.12 din 31.03.2022 privind aprobarea desfiintarii (demolarea) si radierea din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corod a imobilului constructie Scoala nr.3,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.13 din 18.04.2022 privind aprobarea si depunerea cererii de finantare si a devizului general aferent proiectului Infiintare Retea de Alimentare si Distributie Gaze Naturale in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.14 din 28.04.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.
Hotararea nr.15 din 28.04.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2022.
Hotararea nr.16 din 28.04.2022 privind modificarea si completarea organigramei si a statutului de functii din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corod si a serviciile publice din subordinea Consiliului Local.
Hotararea nr.17 din 28.04.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada mai 2022-iulie 2022.
Hotararea nr.18 din 12.05.2022 privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta ,asistenta si de reprezentare in instanta ale Comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.19 din 12.05.2022 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.20 din 12.05.2022 privind aprobarea desfiintarii (demolarea) constructiilor C1 si C2 din imobilului inscris in CF 109026,situat in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.21 din 20.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile sedintei extraordinare din data de 20.05.2022.
Hotararea nr.22 din 20.05.2022 privind modificarea si completarea anexei 2 la HCL nr.38 din 04.07.2019 Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Gospodarie Comunala Corod.
Hotararea nr.23 din 20.05.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti obiectivului de investitii Achizitie autobasculanta pentru Serviciul Gospodarie Comunala Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.24 din 20.05.2022 privind implementarea proiectului Achizitie autobasculanta pentru Serviciul Gospodarie Comunala Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.25 din 20.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Realizare Statie de Incarcare pentru Vehicule Electrice in comuna Corod,judetul Galati,in cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu.
Hotararea nr.26 din 20.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Dezvoltarea Sistemului de Management Local prin implementarea unui Sistem de Monitorizare si Siguranta a Spatiului Public la Nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.27 din 26.05.2022 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021 al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.28 din 26.05.2022 privind aaprobarea redobandirii spatiului in care a functionat Cabinetul Medical-C.M.I. Dr.Floares Florentina din comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.29 din 26.05.2022 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Corod,judetul Galati.
Continuare Hotararea nr.29 din 26.05.2022.
Hotararea nr.30 din 26.05.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2022.
Hotararea nr.31 din 26.05.2022 privind aprobarea desfiintarii (demolarea) constructiei C1 din imobilul inscris in CF 112139 situat in sat Blanzi,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.32 din 23.06.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Corod,judetul Galati,pentru sedinta extraordinara din 23.06.2022.
Hotararea nr.33 din 23.06.2022 privind modificarea si completarea organigramei si al statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Corod si serviciile publice din subordinea Consiliului Local.
Hotararea nr.34 din 23.06.2022 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local Corod nr. 22 din 20.05.2022 pentru modificarea si completarea anexei 2 la HCL nr.38 din data de 04.07.2019 -Regulamentul de organizare si functionare a serviciului Gospodarie Comunala Corod.
Hotararea nr.35 din 23.06.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod ,pentru anul 2022.
Hotararea nr.36 din 08.07.2022 privind modificarea si completarea HCL nr.04 din 21.01.2021 ,pentru aprobarea tarifelor aplicate de catre Serviciul Gospodarie Comunala Corod,Serviciul cu personalitate juridica,organizat in subordinea Consiliului Local al Comunei Corod.
Hotararea nr.37 din 13.07.2022 privind aprobarea devizului rest de executat la obiectivul de investitii Modernizare strazi in comuna Corod,judetul Galati,conform OUG 47/2022,privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contactelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru.
Hotararea nr.38 din 13.07.2022 privind aprobarea devizului rest de executat la obiectivul de investitii Construire Dispensar Uman in satul Blanzi, comuna Corod,judetul Galati,conform OUG 47/2022,privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contactelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru.
Hotararea nr.39 din 18.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta ,care va conduce lucrarile sedintei extraordinare de indata din data de 18.07.2022.
Hotararea nr.40 din 18.07.2022 privind aprobarea devizului reactualizat pentru rest de executat la obiectivul de investitii Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate com.Corod,jud.Galati,conform O.U.G. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.
Hotararea nr.41 din 29.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Corod,judetul Galati,pentru sedinta ordinara din 29.07.2022.
Hotararea nr.42 din 29.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada august 2022-octombrie 2022.
Hotararea nr.43 din 29.07.2022 privind aprobarea Statutului de fundamentare,Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare,Documentului de pozitie,delegarea serviciilor de operare,documentatiei de atribuire precum si acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Corod in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati.
Hotararea nr.44 din 29.07.2022 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Judetean de Salubrizare Galati.
Continuare Hotararea nr.44 din 29.07.2022.
Hotararea nr.45 din 29.07.2022 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Bulancea Dorina Manuela si declararea ca vacant a locului detinut de aceasta in cadrul Consiliului Local Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.46 din 29.07.2022 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gheonea Cristina si declararea ca vacant a locului detinut de aceasta in cadrul Consiliului Local Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.47 din 29.07.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.48 din 31.08.2022 privind completarea Comisiei de specialitate nr.2 "Invatamant,Sanatate si FamilieActivitati Social-Culturale,Culte,Protectie Copiii,Tineret si Sport,Munca si Protectie Sociala"a Consiliului Local Corod.
Hotararea nr.49 din 31.08.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.50 din 31.08.2022 privind organizarea si sarbatorirea "Ziua Comunei Corod" si stabilirea unor masuri organizatorice prilejuite cu ocazia acestui eveniment.
Hotararea nr.51 din 31.08.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate si fundamentare pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor si Statiei de Sortare Valea Marului din judetul Galati,delegarea serviciilor de operare,documentatiei de atribuire precum si acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Corod in ADI ECOSERV Galati.
Hotararea nr.52 din 29.09.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.53 din 29.09.2022 privind aprobarea cumpararii unui imobil teren si constructii situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati,din cvartal 83,parcela 8,inscris in CF nr.109450.
Hotararea nr.54 din 29.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.55 din 29.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic nr.1 Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.56 din 29.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.57 din 06.10.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investitii "ELABORAREA/ACTUALIZAREA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE SI DE SPECIALIZARE A PUG COMUNA COROD,INCLUSIV IN FORMAT GIS",propus spre finantare prin PNRR-Componenta C10 Fondul Locativ.
Hotararea nr.58 din 11.10.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022 si a bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie comunala Corod.
Hotarearea nr.59 din 11.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Achizitia ACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT IN SCOP COMUNITAR,in cadrul PNRR-Componenta 10-Fondul Local-Subinvestitia I.1.1.-Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public .
Hotararea nr.60 din 11.10.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investitie DIGITALIZAREA SERVICIILOR COMUNEI COROD in cadrul finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte pilonul IV-Coeziune electronica,sociala si teritoriala- Componenta C 10-Fondul local.
Hotararea nr.61 din 31.10.2022 privind aprobarea Programului de actiune toamna-iarna pentru perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.
Hotararea nr.62 din 31.10.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Corod,Judetul Galati,pentru perioada noiembrie 2022-ianuarie 2023.
Hotararea nr.63 din 29.11.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022 si a bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie comunala Corod.
Hotararea nr.64 din 29.11.2022 privind aprobarea devizului general actualizat si majorarea valorii neeligibile aferente proiectului:ACHIZITIE AUTOBASCULANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA DIN COMUNA COROD,JUDETUL GALATI.
Hotararea nr.65 din 29.11.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in intravilanul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.66 din 29.11.2022 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte ,a terenului situat in comuna Corod,str.Stefan cel Mare,nr.48A,in suprafata de 7327 mp,identificat conform CF 109026.
Hotararea nr.67 din 29.11.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut.
Hotararea nr.68 din 29.11.2022 privind atestarea invesntarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.69 din 29.11.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Liceului Tehnologic nr.1 Corod,atat pentru nivelul primar cat si pentru nivelul gimnazial,in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.
Hotararea nr.70 din 14.12.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile sedintei extraordinare din data de 14.12.2022.
Hotararea nr.71 din 14.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2022.
Hotararea nr.72 din 14.12.2022 privind aprobarea Acordului de Cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania,privind organizarea si exercitarea activitatii financiar contabile.
Hotararea nr.73 din 27.12.2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.
Hotararea nr.74 din 27.12.2022 privind stabilirea normativului propriu privind consumul lunar de carburanti si lubrifianti pentru autoturismele si utilajele din dotarea Unitatii Administrativ Teritoriale Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.75 din 27.12.2022 privind aprobarea Aciordului de Cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania,privind organizarea si exercitatrea serviciilor de utilitati publice.
Hotararea nr.76 din 27.12.2022 privind aprobarea Acordului de infratire intre Comuna Corod,judetul Galati si Comuna Tipala,raionul Ialoveni-Republica Moldova.
Hotararea nr.77 din 27.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,pentru anul 2022.
Hotararea nr.78 din 27.12.2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Corod,judetul Galati,pentru anul scolar 2023-2024.

Vizualizari: 170
Data creare: 13-01-2022 15:23:32

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021.


Documente pdf
Hotararea nr.01 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2020.
Hotararea nr.02 din 08.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent al bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul bugetar 2021.
Hotararea nr.03 din 21.01.2021 privind aprobarea planului de actiuni ori lucrari de interes local pe anul 2021,care vor fi executate de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr.04 din 21.01.2021 privind aprobarea tarifelor aplicate de catre Serviciul Gospodarie Comunala,serviciu cu personalitate juridica,organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Corod.
Hotararea nr.05 din 21.01.2021 privind aprobarea Regulamentului si stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice si juridice din Comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.06 din 21.01.2021 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022.
Hotararea nr.07 din 21.01.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada februarie-aprilie 2021.
Hotararea nr.08 din 21.01.2021 privind alegerea viceprimarului comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.09 din 25.02.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.10 din 25.02.2021 privind reconstituirea comisiei de ordine publica a Comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.11 din 25.02.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Corod si serviciile publice din subordinea Consiliului local,cu modificarea organigramei si a statului de functii.
Hotararea nr.12 din 25.02.2021 privind indreptarea erorii materiale si completarea anexelor nr.1,nr.2 si nr.3 la H.C.L. nr.38/04.07.2019 privind stabilirea formei de gestiune a activitatilor din cadrul Serviciului de salubrizare al comunei Corod si darea in administrare a acestora catre Serviciul Gospodarie Comunala Corod,in conformitate cu prevederile art.28 ,alin 2 lit a din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,republicata si modif. prin completarile ulterioare.
Hotararea nr.13 din 25.02.2021 privind modificarea si completarea Hotararii nr.51/22.12.2020 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului local in comisiile de administratie ale unitatilor de invatamant preunivesrsitar de stat de pe raza comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.14 din 25.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali in calitate de membri in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Corod,pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
Hotararea nr.15 din 31.03.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,la nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.16 din 31.03.2021 privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol in trimestrul IV al anului 2020 si aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol.
Hotararea nr.17 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza Legii 15/2003 republicata,privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala,precum si a vanzarii acestora.
Hotararea nr.18 din 31.03.2021 privind aprobarea modificarii si completarii Capitolului II Sanctiuni din anexa 1 la H.C.L. nr.17/23.04.2019 Regulamentul de aplicare a O.G. nr.21/2002 privind normele de gospodarie comunala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr.19 din 31.03.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul Comunei Corod,a Regulamentului privind organizarea si functionarea acestuia,a Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini privind delegarea de gestinune a serviciului,precum si a contractului de delegare prin concesiune a serviciului.
Hotararea nr.20 din 31.03.2021 privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta ,de asistenta si de reprezentare in instanta ale comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.21 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local,a bugetului de venituri proprii si a bugetului Serviciului Public de Gospodarie Comunala,ale comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2021.
Hotararea nr.22 din 22.04.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Planului de asigurare cu resurse materiale,financiare si umane,necesare gestionarii situatiilor de urgenta,la nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.23 din 22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.24 din 22.04.2021 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe.
Hotararea nr.25 din 22.04.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022.
Hotararea nr.26 din 22.04.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada mai-iulie 2021.
Hotararea nr.27 din 22.04.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.28 din 20.05.2021 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Viorel Balan si declararea ca vacant a locului detinut de acesta in cadrul Consiliului Local Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.29 din 20.05.2021 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Cornel Masgras si declararea ca vacant a locului detinut de acesta in cadrul Consiliului local Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.30 din 20.05.2021 privind aprobarea propunerii de schimbarea destinatiei unui imobil (constructie si/sau teren) care apartine domeniului public al comunei Corod,judetul Galati din imobil cu destinatia unitate de invatamant,in imobil cu destinatia Sala Sport Multifunctionala.
Hotararea nr.31 din 20.05.2021 privind stabilirea tarifelor aplicate de Serviciul Gospodarie Comunala Corod pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare pe domeniul public si privat al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.32 din 20.05.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,pentru anul 2021.
Hotararea nr.33 din 17.06.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru sedinta ordinara din 17 iunie 2021.
Hotararea nr.34 din 17.06.2021 privind modificarea si completarea art.2 pct.I din HCL nr.38/P din 11.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.35 din 17.06.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pe anul 2021 si a bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie comunala Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.36 din 17.06.2021 privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2020.
Hotararea nr.37 din 17.06.2021 privind stabilirea tarifelor practicate de Serviciul Gospodarie Comunala Corod pentru lucrarile efectuate la bransamentele utilizatorilor si tariful practicat in caz de avarii la reteaua de alimentare cu apa.
Hotararea nr.38 din 02.07.2021 privind aprobarea participarii in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant a obiectivului de investitii intitulat Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea Scolii Primare nr.1 sat Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.39 din 29.07.2021 privind acceptarea donatiei,in vederea trecerii in domeniul public a unui teren,pentru realizarea unui canal de colectare a apelor pluviale si a surplusului de apa de pe torentul denumit popular GLIGA.
Hotararea nr.40 din 29.07.2021 privind Insusirea Raportului nr.7725/21.07.2021 al Comisiei de analiza cu privire la Masura nr.12 cuprinsa in Decizia nr.28/07.12.2018 a Curtii de Conturi a Romaniei ,Camera de Conturi Galati.
Hotararea nr.41 din 29.07.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada august-octombrie 2021.
Hotararea nr.42 din 26.08.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru sedinta extraordinara din 26 august 2021.
Hotararea nr.43 din 26.08.2021 privind actualizarea H.C.L. nr.47 din 22.12.2020 cu referire la proiectul Infiintare retea de alimentare si distributie gaza naturale in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.44 din 31.08.2021 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Corod si din serviciile publice aflate in subordinea Consiliului local.
Hotararea nr.45 din 31.08.2021 privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta ,asistenta si reprezentare in instanta ale comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.46 din 31.08.2021 privind aprobarea imnului comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.47 din 31.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2021 si a bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie Comunala Corod.
Hotararea nr.48 din 31.08.2021 privind aprobarea devizului actualizat la proiectul de investitie Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Corod,judetul Galati cu echipamente electronice ,in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020,Axa prioritara 2 in continuare Axa prioritara 2-TIC,Prioritate de investitii 2c.Consolidarea Aplicatiilor TIC pentru e-guvernare,e-invatare,e-incluziune.e-cultura,e-sanatate.
Hotararea nr.49 din 10.09.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru sedinta extraordinara din 10 septembrie 2021.
Hotararea nr.50 din 10.09.2021 privind aprobarea devizului actualizat la obiectivul de investitii Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.51 din 10.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2021 si a bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie Comunala Corod.
Hotararea nr.52 din 27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2021.
Hotararea nr.53 din 27.09.2021 privind aprobarea preluarii executiei de casa de la Scoala Gimnaziala nr.1 sat Blanzi,comuna Corod,judetul Galati de catre Liceul Tehnologic nr.1 Corod,comuna Corod,judetul Galati,incepand cu data de 1 septembrie 2021.
Hotararea nr.54 din 27.09.2021 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local Corod nr.50 din 10.09.2021 pentru aprobarea devizului actualizat la obiectivul de investitii Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.55 din 30.09.2021 privind aprobarea listei nominale de repartizare si inchirierea locuintelor sociale din comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.56 din 30.09.2021 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii unor bunuri mobile aflate in patrimoniul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.57 din 30.09.2021 privind aprobarea devizului reactualizat pentru rest de executat la obiectivul de investitii Modernizare strazi in comuna Corod,judetul Galati,conform O.U.G. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare.
Hotararea nr.58 din 30.09.2021 privind aprobarea devizului reactualizat pentru rest de executat la obiectivul de investitii Construire remiza pompieri,conform O.U.G. 15/30.09.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare.
Hotararea nr.59 din 30.09.2021 privind aprobarea devizului reactualizat pentru rest de executat la obiectivul de investitii Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate com.Corod,jud.Galati,conform O.U.G. 15/30.08.2021,privind reglementarea unor masuri fiscal bugetar.
Hotararea nr.60 din 28.10.2021 privind insusirea Raportului de evaluare nr.144/2021 intocmit de P.F.A. Albu Silvia si aprobarea inchirierii spatiilor pentru cabinete medicale-medicina de familie din imobilul Centru medical si de permanenta ,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.61 din 28.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2021,virarea de credite bugetare de la un program la altul al clasificatiei bugetare si rectificarea bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie comunala Corod.
Hotararea nr.62 din 28.10.2021 privind aprobarea devizului general estimativ,pentru obiectivul Extindere retea de canalizare menajera in comuna Corod,judetul Galati,in vederea depunerii cererii de finantare prin Programul National de investitii Anghel Saligny.
Hotararea nr.63 din 28.10.2021 privind modificarea si completarea HCL nr.4/21.01.2021 pentru aprobarea tarifelor aplicate de catre Serviciul Gospodarie Comunala,serviciu cu personalitate juridica,organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Corod.
Hotararea nr.64 din 28.10.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022.
Hotararea nr.65 din 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ,pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local in comuna Corod,judetul Galati,in vederea depunerii cererii de finantare prin Programul National de investitii Anghel Saligny.
Horararea nr.66 din 28.10.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic nr.1 Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.67 din 28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la Liceul Tehnologic nr.1 Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.68 din 12.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2021 prin majorare de venituri si virarea de credite bugetare.
Hotararea nr.69 din 12.11.2021 privind aprobarea trecerii imobilului Centru medical si de permanenta,comuna Corod,judetul Galati,din domeniul public in domeniul privat al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.70 din 12.11.2021 privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice a proiectului de investitie nr.51/2021 Construire dispensar uman ,sat Blanzi,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.71 din 12.11.2021 privind aprobarea participarii comunei Corod,judetul Galati,in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice si a Proiectului de investitie nr.104/2021 privind Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea Scolii Gimnaziale nr.1 ,sat Blanzi,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.72 din 12.11.2021 privind aprobarea participarii comunei Corod,judetul Galati in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice si a Programului de investitie nr.105/2021 privind Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea Scolii Primare nr.1 ,sat Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.73 din 22.11.2021 privind aprobarea trecerii unui imobil-teren din domeniul privat al comunei Corod,judetul Galati,in domeniul public al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.74 din 26.11.2021 privind aprobarea Programului de actiune toamna-iarna pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.
Hotararea nr.75 din 26.11.2021 privind aprobarea trecerii unui imobil-teren din domeniul public al comunei Corod si din administrarea Consiliului Local Corod,in domeniul Public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati.
Hotararea nr.76 din 26.11.2021 privind insusirea Raportului nr.11847/23.11.2021 al Comisiei de analiza a masurilor nr.11,nr.13 si nr.14 din Decizia nr.28/07.12.2018 a Curtii de Conturi a Romaniei,Camera de Conturi Galati.
Hotararea nr.77 din 16.12.2021 privind rectificarea bugetului local prin majorare de venituri si virari de credite bugetare,pe anul 2021.
Hotararea nr.78 din 16.12.2021 privind acordarea burselor sociale,burselor de merit si de performanta pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din Comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.79 din 16.12.2021 privind aprobarea masurilor pentru punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti in vederea finalizarii procesului de restituire a terenurilor conform legilor fondului funciar.
Hotararea nr.80 din 16.12.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati de comert si prestari servicii din Comuna Corod,Judetul Galati si viza anuala a acestora.
Hotararea nr.81 din 16.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022.
Anexa 1 la Hotararea nr.81 din 16.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022.
Anexa 2 la Hotararea nr.81 din 16.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022.
Anexa 3 la Hotararea nr.81 din 16.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022.
Anexa 4 la Hotararea nr.81 din 16.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022.
Anexa 5 la Hotararea nr.81 din 16.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022.
Hotararea nr.82 din 22.12.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Corod,Judetul Galati,pentru sedinta extraordinara din 22 decembrie 2021.
Hotararea nr.83 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corod,judetul Galati,prin majorare de venituri si virari de credite bugetare,pe anul 2021.

Vizualizari: 301
Data creare: 08-02-2021 09:48:15

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

 

Documente pdf
Hotararea nr.01 din 09.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de excedent bugetului local pe anul 2019.
Hotararea nr.02 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent al b ugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul bugetar 2020.
Hotararea nr.03 din 17.02.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei FLOARES FLORENTINA si validarea mandatului urmatorului supleant.
Hotararea nr.04 din 17.02.2020 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.47/22.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate,precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati.
Continuare 1 la Hotararea nr.04/17.02.2020.
Continuare 2 la Hotararea nr.04/17.02.2020.
Continuare 3 la Hotararea nr.04/17.02.2020.
Hotararea nr.05 din 17.02.2020 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Corod,domnului Sevastre Vasile Ghican.
Hotarearea nr.06 din 17.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020,ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr.07 din 17.02.2020 privind aprobarea caietului de sarcini in vederea achizitionarii unei autospeciale de colectare si transport deseuri.
Hotararea nr.08 din 17.02.2020 privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.28/14.08.2018 pentru stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoarele de urgenta din bugetul local.
Hotararea nr.09 din 17.02.2020 privind modificarea H.C.L. NR.45/22.10.2019 privind aprobarea statului de functii si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati,precum si pentru serviciile publice de interes local.
Hotararea nr.10 din 17.02.2020 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele din dotarea Unitatii administrative,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.11 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local,a bugetului de venituri proprii si a bugetului Serviciului Public de Gospodarie Comunala ale comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2020.
Contiunare 1 la Hotararea nr.11 din 17.02.2020.
Continuare 2 la Hotararea nr.11 din 17.02.2020.
Continuare 3 la Hotararea nr.11 din 17.02.2020.
Hotararea nr.12 din 04.03.2020 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.07 din 17.02.2020 pentru aprobarea caietului de sarcini in vederea achizitionarii unei autospeciale de colectare si transport deseuri noua.
Hotararea nr.13 din 18.03.2020 privind aprobarea modificarii pretului pentru serviciul de alimentare cu apa Serviciul Gospodarie Comunala Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.14 din 18.03.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in extravilanul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.15 din 18.03.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2020,prin majorare de venituri si cheltuieli precum si alocarea unor sume din fondul de rezerva al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.16 din 16.03.2020 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Corod a unui presedinte de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2020.
Hotararea nr.17 din 22.04.2020 privind stabilirea completarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Corod,aprobat prin H.C.L. nr.12/29.09.2016,in vederea desfasurarii sedintelor Consiliului local in situatii exceptionale constatate de autoritatile abilitate.
Hotararea nr.18 din 30.04.2020 privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public Gospodarie comunala al comunei Corod,din subordinea Consiliului local Corod.
Hotararea nr.19 din 30.04.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,pentru anul 2020,prin majorare de venituri si cheltuieli.
Hotararea nr.20 din 28.05.2020 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024.
Hotararea nr.21 din 28.05.2020 privind inregistrarea Primariei Comunei Corod,judetul Galati,in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar (SNEP)si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactia on-line.
Hotararea nr.22 din 05.06.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2020.
Hotararea nr.23 din 07.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2020.
Hotararea nr.24 din 07.07.2020 privind aprobarea realizarii unui nou Studiu geotehnic si intocmirea de noi planuri de situatie topografice pentru investitia Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.25 din 07.07.2020 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.26 din 07.07.2020 privind aprobarea Regulamentului si criteriilor pentru repartizarea si inchirierea locuintelor sociale din Comuna Corod.
Hotararea nr.27 din 07.07.2020 privind implementarea proiectului Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.28 din 07.07.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2020.
Hotararea nr.29 din 07.08.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,pentru anul 2020.
Hotararea nr.30 din 09.09.2020 privind aprobarea implementarii proiectului de investitie Infiintare grup sanitar Scoala Blanzi din Comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.31 din 09.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pe anul 2020,virarea de credite intre capitolele bugetare precum si rectificarea bugetului propriu al Serviciului Gospodarie Comunala Corod.
Hotararea nr.32 din 17.09.2020 privind atestarea la domeniul public al Comunei Corod,ca urmare a finalizarii lucrarilor aferente investitiei Modernizare si extindere Liceu Tehnologic nr.1 ,sat Corod,comuna Corod,judetul Galati,realizat prin Programul National de Dezvoltare Rurala-P.N.D.R..
Hotararea nr.33 din 23.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod prin majorare de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
Hotararea nr.34 din 23.10.2020 privind aprobarea proiectului de investitie -Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Corod,judetul Galati cu echipamente mobile IT de tip,tablete pentru uz scolar si a echipamentelor/dispozitivelor necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line,in cadrul unitatilor de invatamant din comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.35 din 23.10.2020 privind aprobarea Programului operativ de actiune toamna-iarna pentru perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021.
Hotararea nr.36 din 23.10.2020 privind modificarea si completarea HCL nr.46/17.08.2020 privind reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa fara personalitate juridica,din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati,in serviciu cu personalitate juridica,organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Corod,sub denumirea Serviciul Gospodarie Comunala Corod,cu modificarile si completarile ulterioare,cu anexa la Regulament Alte sanctiuni si contravent
Hotararea nr.37/P din 11.11.2020 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.38/P din 11.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.39/P privind completarea Hotararii nr.38 din 11.11.2020 pentru constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.40/P din 18.11.2020 privind aprobarea devizului actualizat a obiectivului de investitie Reabilitare, modernizare, extindere si dotare centru medical si de permanenta in sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.41/P din 20.11.2020 privind aprobarea devizului actualizat la obiectivul de investitie Extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.42/P din 02.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod, virarea de credite intre capitolele bugetare,precum si utilizarea fondului de rezerva bugetara si a bugetului de venituri proprii al Serviciului de Gospodarie Comunala Corod,pentru anul 2020.
Hotararea nr.43/din 02.12.2020 privind aprobarea proiectului de investitie nr.36.20 din 12.03.2020 Construire remiza pompieri,in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.44 din 14.12.2020 privind desemnarea domnului primar-Tenie Dumitru ca reprezentant legal al unitatii administrativ teritoriale comuna Corod,judetul Galati in relatia cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).
Hotararea nr.45 din 14.12.2020 privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, restante la 31 martie 2020,datorate bugetului local al comunei Corod de catre contribuabilii persoane fizice,persoane juridice si entitati fara personalitate juridica.
Hotararea nr.46 din 14.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod si virarea de credite intre capitolele bugetare ale bugetului local ,pe anul 2020.
Hotararea nr.47 din 22.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,a devizului general si demararea procedurilor de includere in buget a cheltuielilor aferente proiectului Infiintare retea de alimentare si distributie gaze naturale in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.48 din 22.12.2020 privind acordarea burselor sociale,burselor de merit si performanta pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.49 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2020.
Hotararea nr.50 din 22.12.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021,la nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.51 din 22.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de stat de pe raza comunei Corod.

Vizualizari: 336
Data creare: 18-08-2020 16:16:28

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2019

 

Documente pdf
Hotararea nr.01 din 09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2018.
Hotararea nr.02 din 09.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent al bugetului local pentru finantarea cheltuielilor in anul bugetar 2019.
Hotararea nr.3 din 09.01.2019 privind aprobarea insusirii Raportului de evaluare nr.01/2019 elaborat de P.F.A. Albu Silvia si concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical Dispensar medical uman-Corod,situat in satul Corod,str.Stefan cel Mare,nr.249,comuna Corod,judetul Galati.
Continuare Hotarare nr.3 din 09.01.2019
Hotararea nr.04 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Corod,judetul Galati,incepand cu data de 01.01.2019.
Hotararea nr.05 din 31.01.2019 privind aprobarea modificarii art.65,aliniatul (4) si aliniatul(5) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Corod,judetul Galati,aprobat prin HCL,NR.12/29.09.2016.
Hotararea nr.06 din 31.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati.
Hotararea nr.07 din 31.01.2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2019-2020.
Hotararea nr.08 din 31.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019,ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr.09 din 14.03.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Planurilor de asigurare cu resurse materiale,financiare si umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta,la nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Continuare Hotararea nr.09 din 14.03.2019
Continuare Hotararea nr.9 din 14.03.2019
Continuare Hotararea nr.09 din 14.03.2019
Hotararea nr.10 din 14.03.2019 privind transmiterea in folosinta gratuita,prin contract de comodat catre SCDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. a infrastructurii necesare furnizarii de energie electrica Extindere retele electrice a retelei electrice de interes public de joasa tensiune.
Hotararea nr.11 din 14.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2019.
Hotararea nr.12 din 16.04.2019 privind indreptarea unei erori materiale din cuprinsul hotararii Consiliului local Corod nr.33/14.08.2018 privind Suplimentarea sursei de apa Blanzi,Bratulesti,Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.13 din 16.04.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului de investitie Reabilitare si modernizare camin cultural in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.14 din 23.04.2019 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2019.
Continuare Hotararea nr.14 din 23.04.2019.
Hotararea nr.15 din 23.04.2019 privind insusirea Raportului de evaluare nr.19/01.02.2019 pentru inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete determinate de 36 m.p.,din terenul care apartine domeniului public al comunei Corod,judetul Galati.
Continuare Hotararea nr.15 din 23.04.2019.
Hotararea nr.16 din 23.04.2019 privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020,care constau intr-o anumita suma in lei,cat si limitele amenzilor.
Continuare Hotararea nr.16 din 23.04.2019.
Hotararea nr.17 din 23.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare O.G. nr.21/2002 modificata si completata ulterior,privind normele de gospodarire comunala si a Programului de gospodarire si infrumusetare a comunei Corod,judetul Galati.
Continuare Hotararea nr.17 din 23.04.2019
Hotararea nr.18 din 23.04.2019 privind aprobarea incheierii contractelor de asistenta juridica intre comuna Corod si avocatii care sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale,precum si ale autoritatilor administratiei publice locale,in justitie.
Hotararea nr.19 din 05.06.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.20 din 05.06.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2019,prin majorarea de venituri si cheltuieli.
Hotararea nr.21 din 11.06.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati pe anul 2019,pentru aducerea la indeplinire a unor masuri de extrema urgenta.
Hotararea nr.22 din 26.06.2019 privind aprobarea documentatiei privind executarea lucrarii de Eliberare cai circulatie de material rezultate dupa inundatiile din 03.06.2019.
Hotararea nr.23 din 26.06.2019 privind aprobarea documentatiei privind executarea lucrarii de Decolmatare albie Corozel dupa inundatiile din 03.06.2019.
Hotararea nr.24 din 26.06.2019 privind aprobarea documentatiei privind executarea lucrarii Decolmatat santuri-acostament dupa inundatiile din 03.06.2019,in satele Corod si Blanzi.
Hotararea nr.25 din 26.06.2019 privind aprobarea documentatiei privind executarea lucrarii de Interventie drumuri locale dupa inundatiile din 03.06.2019,com. Corod,jud.Galati in satele Blanzi,Bratulesti si Carapcesti.
Hotararea nr.26 din 26.06.2019 privind aprobarea documentatiei privindexecutarea lucrarii de Interventie/reparatii drumuri locale dupa inundatiile din 03.06.2019,com.Corod,jud.Galati,intravilan si extravilan.
Hotararea nr.27 din 26.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie- septembrie 2019.
Hotararea nr.28 din 04.07.2019 privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investitie Construire POD DANIS-SAT BLANZI,COMUNA COROD,JUDETUL GALATI
Hotararea nr.29 din 04.07.2019 privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investitie IMBRACAMINTE ASFALTICA STRAZI,SAT COROD (STR.MESTESUGARILOR,STR.STEJARULUI,STR.SOCULUI,STR.POSTEI,STR.STEFAN CEL MARE),COM COROD,JUD.GALATI.
Hotararea nr.30 din 04.07.2019 privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investitie REABILITARE POD TARANU,PESTE PARAUL COROZEL,IN SATUL COROD,COMUNA COROD,JUDETUL GALATI.
Hotararea nr.31 din 04.07.2019 privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investitie Modernizare si extindere Liceu Tehnologic nr.1,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.32 din 04.07.2019 privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investitie Reabilitare,modernizare,extindere si dotare Centru medical si de permanenta,in sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.33 din 04.07.2019 privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investitie EXTINDERE,MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA IN COMUNA COROD,JUDETUL GALATI.
Hotararea nr.34 din 04.07.2019 privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investitie MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA COROD,JUDETUL GALATI.
Hotararea nr.35 din 04.07.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pe trim III/2019 prin virarea de credite intre capitolele bugetare.
Hotararea nr.36 din 04.07.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (DALI) a obiectivului de investitie CONSTRUIRE GRUPURI SANITARE SI INLOCUIRE INVELITOARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DIN COMUNA COROD,JUDETUL GALATI,Proiect nr.4/2018.
Hotararea nr.37 din 04.07.2019 privind modificarea si completarea HCL nr.46 din 17.08.2017 de reorganizare a Compartimentului de Alimentare cu Apa fara personalitate juridica,din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati,intr-un serviciu cu personalitate juridica,organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Corod,sub denumirea Serviciul de Gospodarie Comunala Corod,in conformitate cu dispozitiile art.II din Legea serviciului public de alimentare cu a
Hotararea nr.38 din 04.07.2019 privind stabilirea formei de gestiune a activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare al comunei Corod si darea in administrare a acestora catre Serviciul de Gospodarie Comunala Corod,in conformitate cu prevederile art.28,alin (2) lit.a) din Legea nr.51/2006,privind serviciile comunitare de utilitati publice,republicata si modificata prin completarile ulterioare.
Continuare Hotararea nr.38 din 04.07.2019.
Continuare 1 Hotararea nr.38 din 04.07.2019
Continuare 2 Hotararea nr.38 din 04.
Continuare 3 Hotararea nr.38 din 04.07.2019
Hotararea nr.39 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pe trim.III/2019,prin majorare de venituri si cheltuieli si virarea de credite bugetare.
Hotararea nr.40 din 29.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului Reabilitare pod Taranu,peste paraul Corozel in satul Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.41 sin 12.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pe anul 2019 prin majorare de venituri si cheltuieli si virarea de credite intre capitolele bugetare.
Hotararea nr.42 din 22.10.2019 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Corod al unui presedinte de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2019.
Hotarearea nr.43 din 22.10.2019 privind aprobarea Programului operativ de actiune toamna-iarna pentru perioada 1 noiembrie 2019- 31.martie 2020.
Hotararea nr.44 din 22.10.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului de venituri proprii si subventii pentru finantarea cheltuielilor bugetului local in anul bugetar 2019.
Hotararea nr.45 din 22.10.2019 privind modificarea statutului de functii si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati,precum si pentru serviciilor publice de interes local.
Hotararea nr.46 din 22.10.2019 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat nr.4636 din 26 aprilie 2018 inchiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Galati-lider de proiect si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Corod si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Draguseni-parteneri,in vederea implementarii in comun a proiectului Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Corod-Draguseni (DJ 251 A).
Hotararea nr.47 din 22.10.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati dinStudiul de fezabilitate,precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati.
Hotararea nr.48 din 24.10.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2019,pe TRIM.IV/2019 si precum virarea de credite bugetare.
Hotararea nr.49 din 24.10.2019 privind acordul Consiliului Local pentru constituirea de venituri al bugetului national de stat a sumelor nerecuperate de la F.N.U.A.S.S. de catre ordonatorii tertiari de credite si a ordonatorului principal de credite.
Hotararea nr.50 din 07.11.2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform O.U.G. 114/2018 privind cheltuielile necesare realizarii investitiei Suplimentarea sursei de apa-Blanzi,Bratulesti,Carapcesti.Comuna Corod.
Hotararea nr.51 din 26.11.2019 privind rectificarea bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii prin majorarea de venituri si cheltuieli pe trim.IV/2019.
Hotararea nr.52 din 13.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2019,prin majorare de venituri si cheltuieli.
Hotararea nr.53 din 19.12.2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta,de Categoria V3,aflat in subordinea Consiliului Local al Comunei Corod.
Hotararea nr.54 din 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020.
Continuare Hotararea nr.54 din 19.12.2019.
Continuare Hotararea nr.54 din 19.12.2019
Hotararea nr.55 din 19.12.2019 privind decontarea din bugetul local al comunei Corod a contributiei pentru economia circulara pentru deseurile municipale de pe raza comunei Corod,destinate a fi eliminate prin depozitarea,in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare.
Hotararea nr.56 din 19.12.2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021.
Hotararea nr.57 din 19.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.58 din 19.12.2019 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Corod al unui presedinte de sedinta pentru perioada ianuarie- martie 2020.
Hotararea nr.59 din 19.12.2019 privind aprobarea achizitionarii prin leasing financiar a unei autospeciale de colectare si transport deseuri.

Vizualizari: 293
Data creare: 18-08-2020 12:55:27

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

 

Documente pdf
HOTARAREA NR 01 08.01.2018 privind: aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de excedent al bugetului local pe anul 2017
Hotararea nr.2 din 31.01.2018 privind:aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.41 6t2oo1, cu modificarile si completarile ulterioare:
Hotararea nr.3 din 31.01.2018 privind: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
Hotararea nr.4 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corod,judetul Galati,incepand cu data de 1 ianuarie 2018,cu privire la trecerea contributiilor de la angajator la angajat.
Hotararea nr.5 din 31 .01.2018 privind: organizarea retelei scorare a unitatilor de invatamant din comuna Corod , in anul scolar 2018-2019.
Hotararea nr.6 din31.01.2018 privind modificarea si completarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator,respectivpentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol,aprobate prin H.C.L. nr.73 din 21.12.2017,pentrustabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018.
Hotararea nr.7din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2018.
Hotararea nr.8 din 27.03.2018 privind adoptarea de catre Consiliul Local al comunei Corod,judetul Galati a unei Declaratiide Unire cu Republica Moldova.
Hotararea nr.9 din 29.03.2018 privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Politiei locale a comunei Corod.
Hotararea nr.10 din 29.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.76/21.12.2017 pentru aprobarea modificarii structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati si al;e serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Corod,cu privire la personalul contractual.
Hotararea nr.12 din 29.03.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2018 prin majorarea de venituri si cheltuieli conform contractelor de finantare prin PNDL.
Hotararea nr.13 din 29 03 2018 privind aprobarea Planului de amenajare pastorala-comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.14 din 29.03.2018 privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri pasune comunala situate in extravilanul comunei Corod.
Hotararea nr.15 din 29.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie.
Hotararea nr.16 din 18.04.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.14 din 29.03.2018 pentru inchirierea unor terenuri pasune comunala situate in extravilanul comunei Corod.
Hotararea nr.17 din 26.04.2018 privind modificarea hotararii nr.44 din 17.08.2018 privind aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului Reabilitarea simodernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Corod-Draguseni.
Hotararea nr.18 din 26.04.2018 privind modificarea Hotararii nr.45/17.08.2017 ,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicerezultati din DALI (Documentatia de avizare lucrari de intretinere)pentru obiectivul de investitie Reabilitare si modernizarea infrastructurii de transport regionalintre localitatile Corod-Draguseni.
Hotararea nr.19 din 26.04.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati pe anul 2018.
Hotararea nr.20 din 07.06.2018 privind asocierea comunei Corod,prin Consiliul Local al comunei Corod din judetul Galati,cu Unitatea Administrativ Teritoriala Matca din judetul Galati,prin Consiliul Local Matca,in vederea acceptarii acesteia din urma,in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati.
Hotararea nr.21 din 05 07 2018 privind:alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2018.
Hotararea nr.22 din 05.07.2018 privind insusirea Raportului de evaluare nr.50/2018 pentru inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 15 mp,teren care apartine domeniului public al comunei Corod,judetul Galati,inscris in CF 105520,Llotul 2.
Continuare Hotararea nr.22/05.07.2018
Hotararea nr.23 din 05.07.2018 privind aprobarea propunerii cu privire la nivelul pierderilor tehnologice de apa din reteaua de alimentare cu apa a comunei Corod,aflata in gestiunea "Serviciului Gospodarie Comunala Corod,din subordinea Consiliului Local al comunei Corod, judetul Galati.
Hotararea nr.24 din 05.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin majorare de venituri si cheltuieli.
Hotararea nr. 25 din 31.07.2018 privind imputernicirea primarului pentru angajarea unui avocat in vederea reprezentarii in justitie a Unitatii administrativ-teritoriale,precum si ale autoritatilor administratiei publice locale.
Hotararea nr.26 din 31.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a politiei locale.
Hotararea nr.27 din 14.08.2018 privind rectificarea bugetului local si bugetul de venituri proprii pe anul 2018,prin majorare de venituri si cheltuieli si virari de credite intre capitole bugetare.
Hotararea nr.28 din 14.08.2018 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local.
Hotararea nr.29 din 14.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului Imbracaminte asfaltica strazi,sat Corod (str.Mestesugarilor,str.Stejarului,str.Socului,str.Postei,str.Stefan cel Mare, (Punte),comuna Corod,judetul Galati.
Continuare Hotararea nr.29 din 14.08.2018
Hotararea nr.30 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Construire pod statie de epurare in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.31 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Reabilitare Pod Taranu,in sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.32 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Reabilitare,modernizare,extindere si dotare centru medical de permanenta in sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.33 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Suplimentarea sursei de apa Blanzi,Bratulesti,Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.34 din 14.08.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situate in intravilanul comunei Corod.
Hotararea nr.35 din 30.08.2018 privind aprobarea pretului la apa potabila produsa,transportata si distribuita in comuna Corod,judetul Galati,aplicat de catre "Serviciul Gospodarie Comunala Corod", Comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.36 din 30.08.2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr.22/17.06.2005 pentru stabilirea zilei de 8 septembrie Ziua comunei Corod,in vederea declararii zilelor de 6,7 si 8 septembrie Zilele comunei Corod.
Hotararea nr.37 din 26.09.2018 privind indreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotararilor Consiliului local Corod nr.25/24.11.2016,nr.52.15.09.2017,nr.31/14.08.2018.
Hotararea nr.38 din 26.09.2018 privind insusirea Raportului de evaluare nr.65/14.09.2018 elaborat de Albu Silvia-expert autorizat si aprobarea propunerii de vanzare prin licitatie publica a unui imobil teren intravilan care apartine domeniului privat al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.39 din 26.09.2018 privind aprobarea incheierii actului aditional la contractul de concesiune nr.7142/20.07.2016,referitor la concesiunea unei parti determinate din imobilul fost Spital Corod,care apartine domeniului public al comunei Corod,pentru desfasurarea activitatii de stomatologie.
Hotararea nr.40 din 26.09.2018 privind rectificarea bugetului local si bugetul de venituri proprii pe anul 2018 prin majorare de venituri si cheltuieli si virari de credite intre capitole bugetare.
Hotararea nr.41 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Corod.
Hotararea nr.42 din 26.09.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unor suprafete de teren situate in intravilanul/extravilanul comunei Corod.
Hotararea nr.43 din 26.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2018.
Hotararea nr.44 din 25.10.2018 privind aprobarea Programului de actiune toamna-iarna pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019.
Hotararea nr.45 din 25.10.2018 privind aprobarea modificarea si completarea Hotararii nr.39 din 26.09.2018 pentru aprobarea incheierii actului aditional la contractul de concesiune nr.7142/20.07.2016 referitor la concesionarea unei parti determinante din imobilul fost Spital Corod,care apartine domeniului public al comunei Corod,pentru desfasurarea activitatii de stomatologie.
Hotararea nr.46 din 31.10.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Corod,judetul Galati a unor imobile,in vederea demolarii.
Hotararea nr.47 din 06.11.2018 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat nr.4636 din 26.aprilie 2018 incheiat intre Unitatrea Administrativ Teritoriala Judetul Galati-lider de proiect si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Corod si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Draguseni-parteneri,in vederea implementarii in comun a proiectului Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Corod-Draguseni (DJ 251 A).
Hotararea nr.48 din 02.11.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Construire Pod Danis,sat Blanzi,comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.49 din 22.11.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019.
Hotararea nr.50 din 22.11.2018 privind insusirea Raportului de evaluare nr.84/01.10.2018 elaborat de Albu Silvia-expert evaluator autorizat si aprobarea propunerii de vanzare prin licitatie publica a unui imobil teren intravilan care apartine domeniului privat al comunei Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.51 din 22.11.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2018 si virarea de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar.
Hotararea nr.53 din 20.12.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unor drumuri de exploatatie din extravilanul comunei Corod.
Hotararea nr.54 din 20.12.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Extindere,modernizare si dotare gradinita in comuna Corod,judetul Galati.
Hotararea nr.55 din 20.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2019.
Continuare Hotarare nr.55 din 20.12.2018
Hotararea nr.56 din 20.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin majorarea de venituri si cheltuieli.
Hotararea nr.57 din 20.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2019.

Vizualizari: 293
Data creare: 18-08-2020 11:18:54

Istoria localității

Primăria Comunei Corod, județul GalațiEste atestată documentar de la 1438 ca urmare a atribuirii de către Iliaș și Stefan-voievozi, lui Mihailă Oțel Pisarul, pe lângă alte domenii întinse din Moldova și Basarabia și porțiunea de loc pustiu situat pe pârâul Corod

Sărbători locale

Sărbători localeDin obiceiurile care s-au pastrat cam până prin 1945, se pot lua în considerație numai nunțile, botezurile și înmormântările, unde oamenii aveau ocazia să se strângă laolaltă să-și comunice impresiile și păsurile.