Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

Taxe si impozite

/Taxe si impozite
Taxe si impozite
1. Taxa – Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență
1.1. Pentru persoane fizice 3,0 lei /familie
1.2. Pentru persoane juridice 10,0 lei
2. Serviciul public de paza
2.1. Taxa pentru acoperirea partiala a cheltuielilor materiale pentru asigurarea pazei comunale 30 lei /familie
3. Taxa pentru folosirea temporara a Caminului Cultural si a spatiilor betonate pentru nunti si alte evenimente
3.1. Taxa pentru folosirea Caminului Cultural pentru nunti si alte evenimente 1000 lei /24h
3.2. Taxa pentru folosirea Caminului Cultural pentru diverse evenimente 45 lei/h
3.3. Taxa pentru folosirea spatiilor betonate care apartin domeniului public al comunei Corod – pentru nunti si alte evenimente (ex. Piata, langa Caminul Cultural, sa) 150 lei /ev.
4. Taxa pentru eliberarea certificatelor si a altor inscrisuri care atesta un fapt sau o situatie
4.1. Taxa pentru recuperarea cheltuielilor materiale pe care le necesita eliberarea certificatelor sau a altor inscrisuri 3,0 lei
5. Taxa pentru servicii copiere si transmitere/primire fax.
5.1. Taxa copiere ( xerox ) 0,3 lei /pagina
5.2. Taxa pentru primire/transmitere comunicari fax/pag. 2,0 lei /fila
6. Taxa pentru eliberarea avizelor de gospodarire comunala- Alimentare cu apa,canalizare,salubrizare pentru autorizatii de functionare si lucrari de construire/desfiintare;
6.1. Taxa pentru aviz racordare retea alimentare cu apa/canalizare 100 lei /racord
6.2. Taxa pentru emiterea acordului/certificatului pentru utilitati necesar autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare / avize functionare 10 lei /certificat
7. Taxa pentru Serviciul de cadastru
7.1. Taxa verificare masuratori terestre
a) persoane fizice în intravilan 15 lei /lucrare
b) persoane fizice în extravilan 25 lei /lucrare
c) persoane juridice în intravilan 25 lei /lucrare
d) persoane juridice în extravilan 33 lei /lucrare
7.2. Taxa pentru verificare/inregistrarea contractelor de arenda 10 lei /act
7.2.1. Verificarea anuala a contractelor de arenda 2 lei /act