Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

Proiecte

Proiecte

Investitiile in infrastructura locala urmaresc creearea premizelor pentru dezvoltarea economica, turistica, sociala si de mediu.

Investitii finalizate in perioada 1991-2004

 • Alimentare cu apa pe 11km, prin Programul RICOP
 • Construire poduri : Pod „Staniste”, pod Blanzi-Biserica, pod „Mariutoiu”, Pod Toporau, podet „Taranu”
 • Scoala nr.1 Corod, cu 5 sali de clasa, cu fonduri de la Banca Mondiala
 • Scoala Carapcesti 2 sali clasa – fonduri Banca Mondiala

Consiliul local Corod a selectat in urma unor analize riguroase o serie de proiecte de investitii pentru perioada 2004-2013. Aceste tipuri de proiecte raspund nevoilor locale.

Investitii finalizate in perioada 2004-2007

 • Asfaltarea a 4,4 km si pietruire pe 1,8 drumuri, cu fonduri europene prin Programul SAPARD
 • Constructia sediului Primariei comunei Corod, compusa din: subsol, parter, etaj, realizata cu fonduri proprii si de la bugetul de stat
 • Scoala Bratulesti – sursa de finantare – Banca Mondiala
 • Renovare si modernizare camin cultural, bugetul local
 • Taluzarea santurilor pe cca. 5 km cu placi beton realizate in regie proprie
 • Constructie pod „Barnea” , bugetul local si bugetul de stat
 • Realizare drumuri nemodernizate pe 11km
 • Decolmatarea albiei paraului Corozel pe cca. 3km , in amonte de „Barajul Corod”

Investitii in curs de derulare

 • Canalizare si statie epurare ape uzate
 • Construire pod Ghiliuta
 • Construire pod Bors
 • Construire gradinita cu P.N. la sediul fostei Primarii

Investitii in faza de Proiect

 • Extindere retea alimentare cu apa in satele componente
 • Extindere retea canalizare si statie epurare
 • Construire sistem alimentare cu gaze naturale
 • Reparatii capitale la scolile nr.1 Corod, nr.2 Corod, nr.3 Corod si scoala Blanzi

Alte proiecte

 • Regularizarea albiei paraului Corozel
 • Finalizarea imprejmuirii “Movila Corod”, unde se afla Monumentul eroilor corodeni care si-au jertfit viata in razboiul de independenta si in cele doua razboaie mondiale, cu amenajare peisagistica complexa in vederea realizarii unui parc care va fi inclus in circuitul turistic local si nu numai
 • Muzeu satesc care fiinteaza in casa batranului Neculai Carcota zis Leul, ce urmeaza sa fie recunoscut pe plan cultural ca locuinta reprezentativa pentru zona de sud a Moldovei, precum si pentru obiectele aflate in aceasta
 • Punerea in valoare a lacurilor aflate pe teritoriul comunei Corod cu destinatia exploatarii piscicole si de agrement, in numar de patru, care constituie puncte de atractie pentru turisti, cu posibilitatea includerii intr-un circuit turistic cultural