Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

//Hotărâri ale Consiliului Local
Hotărâri ale Consiliului Local

Fisiere - Hotărâri ale Consiliului Local

Nr.TitluData
02Hotararea nr.02 din 09.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent al bugetului local pentru finantarea cheltuielilor in anul bugetar 2019.09.01.2019
03Hotararea nr.3 din 09.01.2019 privind aprobarea insusirii Raportului de evaluare nr.01/2019 elaborat de P.F.A. Albu Silvia si concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical Dispensar medical uman-Corod,situat in satul Corod,str.Stefan cel Mare,nr.249,comuna Corod,judetul Galati.09.01.2019
03Continuare Hotarare nr.3 din 09.01.201909.01.2019
04Hotararea nr.04 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Corod,judetul Galati,incepand cu data de 01.01.2019.31.01.2019
05Hotararea nr.05 din 31.01.2019 privind aprobarea modificarii art.65,aliniatul (4) si aliniatul(5) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Corod,judetul Galati,aprobat prin HCL,NR.12/29.09.2016.31.01.2019
06Hotararea nr.06 din 31.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati.31.01.2019
07Hotararea nr.07 din 31.01.2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2019-2020.31.01.2019
08Hotararea nr.08 din 31.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019,ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.31.01.2019
09Hotararea nr.09 din 14.03.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Planurilor de asigurare cu resurse materiale,financiare si umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta,la nivelul comunei Corod,judetul Galati.14.03.2019
09Continuare Hotararea nr.09 din 14.03.201914.03.2019
09Continuare Hotararea nr.9 din 14.03.201914.03.2019
09Continuare Hotararea nr.09 din 14.03.201914.03.2019
10Hotararea nr.10 din 14.03.2019 privind transmiterea in folosinta gratuita,prin contract de comodat catre SCDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. a infrastructurii necesare furnizarii de energie electrica Extindere retele electrice a retelei electrice de interes public de joasa tensiune.14.03.2019
11Hotararea nr.11 din 14.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2019.14.03.2019
12Hotararea nr.12 din 16.04.2019 privind indreptarea unei erori materiale din cuprinsul hotararii Consiliului local Corod nr.33/14.08.2018 privind Suplimentarea sursei de apa Blanzi,Bratulesti,Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.16.04.2019
13Hotararea nr.13 din 16.04.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului de investitie Reabilitare si modernizare camin cultural in comuna Corod,judetul Galati.16.04.2019
14Hotararea nr.14 din 23.04.2019 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2019. 23.04.2019
14Continuare Hotararea nr.14 din 23.04.2019.23.04.2019
15Hotararea nr.15 din 23.04.2019 privind insusirea Raportului de evaluare nr.19/01.02.2019 pentru inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete determinate de 36 m.p.,din terenul care apartine domeniului public al comunei Corod,judetul Galati.23.04.2019
15Continuare Hotararea nr.15 din 23.04.2019.23.04.2019