Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

//Hotărâri ale Consiliului Local
Hotărâri ale Consiliului Local

Fisiere - Hotărâri ale Consiliului Local

Nr.TitluData
39Hotararea nr.39 din 26.09.2018 privind aprobarea incheierii actului aditional la contractul de concesiune nr.7142/20.07.2016,referitor la concesiunea unei parti determinate din imobilul fost Spital Corod,care apartine domeniului public al comunei Corod,pentru desfasurarea activitatii de stomatologie. 26.09.2018
40Hotararea nr.40 din 26.09.2018 privind rectificarea bugetului local si bugetul de venituri proprii pe anul 2018 prin majorare de venituri si cheltuieli si virari de credite intre capitole bugetare.26.09.2018
41Hotararea nr.41 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Corod.26.09.2018
42Hotararea nr.42 din 26.09.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unor suprafete de teren situate in intravilanul/extravilanul comunei Corod.26.09.2018
43Hotararea nr.43 din 26.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2018.26.09.2018
44Hotararea nr.44 din 25.10.2018 privind aprobarea Programului de actiune toamna-iarna pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019.25.10.2018
45Hotararea nr.45 din 25.10.2018 privind aprobarea modificarea si completarea Hotararii nr.39 din 26.09.2018 pentru aprobarea incheierii actului aditional la contractul de concesiune nr.7142/20.07.2016 referitor la concesionarea unei parti determinante din imobilul fost Spital Corod,care apartine domeniului public al comunei Corod,pentru desfasurarea activitatii de stomatologie.25.10.2018
46Hotararea nr.46 din 31.10.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Corod,judetul Galati a unor imobile,in vederea demolarii.31.10.2018
47Hotararea nr.47 din 06.11.2018 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat nr.4636 din 26.aprilie 2018 incheiat intre Unitatrea Administrativ Teritoriala Judetul Galati-lider de proiect si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Corod si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Draguseni-parteneri,in vederea implementarii in comun a proiectului Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Corod-Draguseni (DJ 251 A).06.11.2018
48Hotararea nr.48 din 02.11.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Construire Pod Danis,sat Blanzi,comuna Corod,judetul Galati.22.11.2018
49Hotararea nr.49 din 22.11.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019.22.11.2019
50Hotararea nr.50 din 22.11.2018 privind insusirea Raportului de evaluare nr.84/01.10.2018 elaborat de Albu Silvia-expert evaluator autorizat si aprobarea propunerii de vanzare prin licitatie publica a unui imobil teren intravilan care apartine domeniului privat al comunei Corod,judetul Galati.22.11.2018
51Hotararea nr.51 din 22.11.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2018 si virarea de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar.22.11.2018
53Hotararea nr.53 din 20.12.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unor drumuri de exploatatie din extravilanul comunei Corod.20.12.2018
54Hotararea nr.54 din 20.12.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Extindere,modernizare si dotare gradinita in comuna Corod,judetul Galati.20.12.2018
55Hotararea nr.55 din 20.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2019.20.12.2018
55Continuare Hotarare nr.55 din 20.12.201820.12.2018
56Hotararea nr.56 din 20.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin majorarea de venituri si cheltuieli.20.12.2018
57Hotararea nr.57 din 20.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2019.20.12.2018
01Hotararea nr.01 din 09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2018.09.01.2019