Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

//Hotărâri ale Consiliului Local
Hotărâri ale Consiliului Local

Fisiere - Hotărâri ale Consiliului Local

Nr.TitluData
21Hotararea nr.21 din 05 07 2018 privind:alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2018.05.07.2018
22Hotararea nr.22 din 05.07.2018 privind insusirea Raportului de evaluare nr.50/2018 pentru inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 15 mp,teren care apartine domeniului public al comunei Corod,judetul Galati,inscris in CF 105520,Llotul 2.05.07.2018
22Continuare Hotararea nr.22/05.07.201805.07.2018
23Hotararea nr.23 din 05.07.2018 privind aprobarea propunerii cu privire la nivelul pierderilor tehnologice de apa din reteaua de alimentare cu apa a comunei Corod,aflata in gestiunea "Serviciului Gospodarie Comunala Corod,din subordinea Consiliului Local al comunei Corod, judetul Galati.05.07.2018
24Hotararea nr.24 din 05.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin majorare de venituri si cheltuieli.05.07.2018
25Hotararea nr. 25 din 31.07.2018 privind imputernicirea primarului pentru angajarea unui avocat in vederea reprezentarii in justitie a Unitatii administrativ-teritoriale,precum si ale autoritatilor administratiei publice locale.31.07.2018
26Hotararea nr.26 din 31.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a politiei locale.31.07.2018
27Hotararea nr.27 din 14.08.2018 privind rectificarea bugetului local si bugetul de venituri proprii pe anul 2018,prin majorare de venituri si cheltuieli si virari de credite intre capitole bugetare.14.08.2018
28Hotararea nr.28 din 14.08.2018 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local.14.08.2018
29Hotararea nr.29 din 14.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului Imbracaminte asfaltica strazi,sat Corod (str.Mestesugarilor,str.Stejarului,str.Socului,str.Postei,str.Stefan cel Mare, (Punte),comuna Corod,judetul Galati.14.08.2018
29Continuare Hotararea nr.29 din 14.08.201814.08.2018
30Hotararea nr.30 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Construire pod statie de epurare in comuna Corod,judetul Galati.14.08.2018
31Hotararea nr.31 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Reabilitare Pod Taranu,in sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.14.08.2018
32Hotararea nr.32 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Reabilitare,modernizare,extindere si dotare centru medical de permanenta in sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.14.08.2018
33Hotararea nr.33 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Suplimentarea sursei de apa Blanzi,Bratulesti,Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.14.08.2018
34Hotararea nr.34 din 14.08.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situate in intravilanul comunei Corod.14.08.2018
35Hotararea nr.35 din 30.08.2018 privind aprobarea pretului la apa potabila produsa,transportata si distribuita in comuna Corod,judetul Galati,aplicat de catre "Serviciul Gospodarie Comunala Corod", Comuna Corod,judetul Galati.30.08.2018
36Hotararea nr.36 din 30.08.2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr.22/17.06.2005 pentru stabilirea zilei de 8 septembrie Ziua comunei Corod,in vederea declararii zilelor de 6,7 si 8 septembrie Zilele comunei Corod.30.08.2018
37Hotararea nr.37 din 26.09.2018 privind indreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotararilor Consiliului local Corod nr.25/24.11.2016,nr.52.15.09.2017,nr.31/14.08.2018.26.09.2018
38Hotararea nr.38 din 26.09.2018 privind insusirea Raportului de evaluare nr.65/14.09.2018 elaborat de Albu Silvia-expert autorizat si aprobarea propunerii de vanzare prin licitatie publica a unui imobil teren intravilan care apartine domeniului privat al comunei Corod,judetul Galati.26.09.2018