Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

//Hotărâri ale Consiliului Local
Hotărâri ale Consiliului Local

Fisiere - Hotărâri ale Consiliului Local

Nr.TitluData
1HOTARAREA NR 01 08.01.2018 privind: aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de excedent al bugetului local pe anul 201708.01.2018
2Hotararea nr.2 din 31.01.2018 privind:aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.41 6t2oo1, cu modificarile si completarile ulterioare:31.01.2018
3Hotararea nr.3 din 31.01.2018 privind: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 31.01.2018
4Hotararea nr.4 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corod,judetul Galati,incepand cu data de 1 ianuarie 2018,cu privire la trecerea contributiilor de la angajator la angajat.31.01.2018
5Hotararea nr.5 din 31 .01.2018 privind: organizarea retelei scorare a unitatilor de invatamant din comuna Corod , in anul scolar 2018-2019.31.01.2018
6Hotararea nr.6 din31.01.2018 privind modificarea si completarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator,respectivpentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol,aprobate prin H.C.L. nr.73 din 21.12.2017,pentrustabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018.31.01.2018
7Hotararea nr.7din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2018.16.02.2018
8Hotararea nr.8 din 27.03.2018 privind adoptarea de catre Consiliul Local al comunei Corod,judetul Galati a unei Declaratiide Unire cu Republica Moldova.27.03.2018
9Hotararea nr.9 din 29.03.2018 privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Politiei locale a comunei Corod.29.03.2018
10Hotararea nr.10 din 29.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.76/21.12.2017 pentru aprobarea modificarii structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati si al;e serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Corod,cu privire la personalul contractual.29.03.2018
11
12.Hotararea nr.12 din 29.03.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2018 prin majorarea de venituri si cheltuieli conform contractelor de finantare prin PNDL.29.03.2018
13Hotararea nr.13 din 29 03 2018 privind aprobarea Planului de amenajare pastorala-comuna Corod,judetul Galati.29.03.2018
14Hotararea nr.14 din 29.03.2018 privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri pasune comunala situate in extravilanul comunei Corod.29.03.2018
15Hotararea nr.15 din 29.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie.29.03.2018
16Hotararea nr.16 din 18.04.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.14 din 29.03.2018 pentru inchirierea unor terenuri pasune comunala situate in extravilanul comunei Corod. 18.04.2018
17Hotararea nr.17 din 26.04.2018 privind modificarea hotararii nr.44 din 17.08.2018 privind aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului Reabilitarea simodernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Corod-Draguseni. 26.04.2018
18Hotararea nr.18 din 26.04.2018 privind modificarea Hotararii nr.45/17.08.2017 ,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicerezultati din DALI (Documentatia de avizare lucrari de intretinere)pentru obiectivul de investitie Reabilitare si modernizarea infrastructurii de transport regionalintre localitatile Corod-Draguseni.26.04.2018
19Hotararea nr.19 din 26.04.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati pe anul 2018.26.04.2018
20Hotararea nr.20 din 07.06.2018 privind asocierea comunei Corod,prin Consiliul Local al comunei Corod din judetul Galati,cu Unitatea Administrativ Teritoriala Matca din judetul Galati,prin Consiliul Local Matca,in vederea acceptarii acesteia din urma,in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati.07.06.2018