Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

/HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Fisiere - HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

FisierDescarca
Hotararea nr.12 din 04.03.2020 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.07 din 17.02.2020 pentru aprobarea caietului de sarcini in vederea achizitionarii unei autospeciale de colectare si transport deseuri noua.Descarcă
Hotararea nr.13 din 18.03.2020 privind aprobarea modificarii pretului pentru serviciul de alimentare cu apa Serviciul Gospodarie Comunala Corod,comuna Corod,judetul Galati.Descarcă
Hotararea nr.14 din 18.03.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in extravilanul comunei Corod,judetul Galati.Descarcă
Hotararea nr.15 din 18.03.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod pentru anul 2020,prin majorare de venituri si cheltuieli precum si alocarea unor sume din fondul de rezerva al comunei Corod,judetul Galati.Descarcă
Hotararea nr.16 din 16.03.2020 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Corod a unui presedinte de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2020.Descarcă