Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

/HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Fisiere - HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

FisierDescarca
Hotararea nr.57 din 19.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.Descarcă
Hotararea nr.58 din 19.12.2019 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Corod al unui presedinte de sedinta pentru perioada ianuarie- martie 2020.Descarcă
Hotararea nr.59 din 19.12.2019 privind aprobarea achizitionarii prin leasing financiar a unei autospeciale de colectare si transport deseuri.Descarcă
Hotararea nr.01 din 09.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de excedent bugetului local pe anul 2019.Descarcă
Hotararea nr.02 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent al b ugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul bugetar 2020.Descarcă
Hotararea nr.03 din 17.02.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei FLOARES FLORENTINA si validarea mandatului urmatorului supleant.Descarcă
Hotararea nr.04 din 17.02.2020 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.47/22.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate,precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati.Descarcă
Continuare 1 la Hotararea nr.04/17.02.2020.Descarcă
Continuare 2 la Hotararea nr.04/17.02.2020.Descarcă
Continuare 3 la Hotararea nr.04/17.02.2020.Descarcă
Hotararea nr.05 din 17.02.2020 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Corod,domnului Sevastre Vasile Ghican.Descarcă
Hotarearea nr.06 din 17.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020,ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.Descarcă
Hotararea nr.07 din 17.02.2020 privind aprobarea caietului de sarcini in vederea achizitionarii unei autospeciale de colectare si transport deseuri.Descarcă
Hotararea nr.08 din 17.02.2020 privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.28/14.08.2018 pentru stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoarele de urgenta din bugetul local.Descarcă
Hotararea nr.09 din 17.02.2020 privind modificarea H.C.L. NR.45/22.10.2019 privind aprobarea statului de functii si a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati,precum si pentru serviciile publice de interes local.Descarcă
Hotararea nr.10 din 17.02.2020 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele din dotarea Unitatii administrative,comuna Corod,judetul Galati.Descarcă
Hotararea nr.11 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local,a bugetului de venituri proprii si a bugetului Serviciului Public de Gospodarie Comunala ale comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2020.Descarcă
Contiunare 1 la Hotararea nr.11 din 17.02.2020.Descarcă
Continuare 2 la Hotararea nr.11 din 17.02.2020.Descarcă
Continuare 3 la Hotararea nr.11 din 17.02.2020.Descarcă