Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

/HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Fisiere - HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

FisierDescarca
Hotararea nr.57 din 19.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.Descarcă
Hotararea nr.58 din 19.12.2019 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Corod al unui presedinte de sedinta pentru perioada ianuarie- martie 2020.Descarcă
Hotararea nr.59 din 19.12.2019 privind aprobarea achizitionarii prin leasing financiar a unei autospeciale de colectare si transport deseuri.Descarcă
Hotararea nr.01 din 09.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de excedent bugetului local pe anul 2019.Descarcă
Hotararea nr.02 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent al b ugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul bugetar 2020.Descarcă