Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

/Hotărâri ale Consiliului Local
Hotărâri ale Consiliului Local

Fisiere - Hotărâri ale Consiliului Local

Nr.TitluData
36/2018Hotararea nr.36 din 30.08.2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr.22 din 17.06.2005 pentru stabilirea zilei de 8 septembrie Ziua comunei Corod,in vederea declararii zilelor de 6,7,8 septembrie Zilele comunei Corod.08-2018
35/2018 Hotararea nr.35 din 30.08.2018 privind aprobarea pretului la apa potabila produsa,transportata si distribuita in comuna Corod,judetul Galati,aplicat de catre Serviciul Gospodarie Comunala,comuna Corod,judetul Galati. 08-2018
34/2018Hotararea nr.34 din 14.08.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in extravilanul comunei Corod.08-2018
33/2018Hotararea nr.33 din 14.08.2018 privin d aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Suplimentarea sursei de apa Blinzi,Bratulesti,Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.08-2018
32/2018Hotarerea nr.32 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Reabilitare,modernizare,extindere si dotare centru medical de permanenta in sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.08-2018
31/2018Hotarerea nr.31 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Reabilitare Pod Taranu,sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.08-2018
30/2018Hotararea nr.30 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Construire Pod statie de epurare,comuna Corod,judetul Galati.08-2018
29/2018Hotararea nr.29 din 14.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului Imbracaminte asfaltica strazi,sat Corod(str.Mestesugarilor,str.Stejarului,str.Socului,str.Postei,str.Stefan cel Mare(Punte),Comuna Corod08-2018
29/2018 Continuare Hotarere nr.29 din 14.08.2018. 08-2018
28/2018Hotararea nr.28 din 14.08.2018 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local.08-2018
27/2018Hotararea nr.27 din 14.08.2018 privind rectificarea bugetului local si bugetul de venituri proprii pe anul 2018 prin majorare de venituri si cheltuieli si virari de credite intre capitole bugetare.08-2018
26/2018Hotararea nr.26 din 31.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Locale.07-2018
25/2018Hotararea nr.25 din 31.07.2018 privind imputernicirea primarului pentru angajarea unui avocat in vederea reprezentarii in justitie a U.A.T.,precum si ale autoritatilor administratiei publice locale.07-2018
24/2018Hotararea nr.24 din 05.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin majorare de venituri si cheltuieli.07-2018
23/2018Hotararea nr.23 din 05.07.2018 privind aprobarea propunerii cu privire la nivelul pierderilor tehnologice de apa din reteaua de alimentare cu apa a comunei Corod,aflata in gestiunea S.G.C. Corod,din subordinea Consiliului Local.07-2018
22/2018Hotararea nr.22 din 05.07.2018 privind insusirea Raportului de evaluare nr.50 din 2018 pentru inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 15 m.p. teren care apartine domeniului public al comunei Corod,judetul Galati.07-2018
22/2018Continuare Hotarare nr.22 din 05.07.2018.07-2018
21/2018Hotararea nr.21 din 05.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2018.07-2018
20/2018H.C.L.nr.20 din 07.06.2018 priv. asocierea com. Corod,prin Consiliul Local Corod din jud. Galati cu U. A. T. Matca din jud. Galati,prin Consiliul Local Matca,in vederea acceptarii acesteia,in calitate de membru al A.D.I ECOSERV.06-2018
19/2018H.C.L. nr.19 din 26.04.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2018.04-2018