Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE
DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Fisiere - DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

FisierDescarca
Dispozitia nr.25 din 23.03.2020 privind constituirea comisiilor de concurs/examen,respectiv a comisiilor de solutionare a contestatiilor in vederea promovarii in grad profesional a unor functionari de executie din cadrul Compartimentelor de specialitate.Descarcă
Dispozitia nr.26 din 25.03.2020 privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor la obiectivul Modernizare si extindere Liceu Tehnologic nr.1,sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.Descarcă
Dispozitia nr.27 din 30.03.2020 privind stabilirea acordarii indemnizatiei pentru handicap grav domnului Peneoasu Costica,cu domiciliul in satul Corod,comuna Corod,judetul Galati.Descarcă
Dispozitia nr.28 din 30.03.2020 privind aprobarea virarilor de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar al bugetului local al comunei Corod din trim I si II/2020.Descarcă
Dispozitia nr.29 din 30.03.2020 privind nominalizarea persoanei responsabila cu operatiunile de transmitere autoritatilor a documentelor pentru administrator /utilizator pe PUNCTUL DE CONTACT UNIC ELECTRONIC.Descarcă
Dispozitia nr.30 din 31.03.2020 privind reconstituirea Structurii Consiliului Comunitar Consultativ Corod.Descarcă
Dispozitia nr.31 din 31.03.2020 privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor la obiectivul Construire grupuri sanitare si inlocuire invelitoare Scoala Gimnaziala nr.1,comuna Corod,judetul Galati.Descarcă
Dispozitia nr.32 din 31.03.2020 privind stabilirea acordarii indemnizatiei pentru handicap grav doamnei Stoian Paraschiva cu domiciliu in satul Blanzi,comuna Corod,judetul Galati.Descarcă
Dispozitia nr.33 din 31.03.2020 privind incadrarea pe durata determinata a domnului Huzum Ionica,din sat Corod,com.Corod,jud.Galati,pe un post de asistent personal al persoanei cu handicap grav.Descarcă
Dispozitia nr.34 din 31.03.2020 privind stabilirea acordarii indemnizatiei pentru handicap grav,doamnei Parlapan Ana-Maria,cu domiciliul in satul Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.Descarcă
Dispozitia nr.35 din 13.04.2020 privind constituirea Comisiei de dare in primire spre administrare Serviciului de Gospodarie Comunala Coroda investitiei Suplimentarea sursei de apa-Blanzi,Bratulesti,Carapcesti,comuna Corod.Descarcă
Dispozitia nr.36 din 14.04.2020 privind aprobarea virarilor de credite intre articole ,intre programele aceluiasi capitol bugetar din trim.II,III,IV /2020.Descarcă
Dispozitia nr.37 din 16.04.2020 privind stabilirea utilizarii semnaturii si a documentelor electronice in cadrul comunei Corod,judetul Galati.Descarcă
Dispozitia nr.38 din 24.04.2020 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Corod in Comisia de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate de seceta pedologica.Descarcă
Dispozitia nr.39 din 29.04.2020 privind numirea domnisoarei Osanu Stefana-Cristina in functia publica de consilier,clasa I,grad principal,ca urmare a promovarii examenului de grad profesional.Descarcă
Dispozitia nr.40 din 29.04.2020 privind numirea doamnei Andonie Alisa- Loredana in functia publica de consilier,clasa I,grad principal,ca urmare a promovarii examenului de grad profesional.Descarcă
Dispozitia nr.41 din 29.04.2020 privind numirea domnului Alexandru Valeriu in functia publica de consilier,clasa I,grad principal,ca urmare a promovarii examenului de grad profesional.Descarcă
Dispozitia nr.42 din 29.04.2020 privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca aplicata la salariul de baza domnului Prodea Gabriel-Ciprian,consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic.Descarcă
Dispozitia nr.43 din 30.04.2020 privind reconstituirea Comisiei de receptie a bunurilor materiale si a obiectivelor de inventar.Descarcă
Dispozitia nr.44 din 07.05.2020 privind virarea de credite bugetare intre articolele bugetului local pe trim.II/2020.Descarcă