Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

ALTE DOCUMENTE

/ALTE DOCUMENTE
ALTE DOCUMENTE

Fisiere - ALTE DOCUMENTE

FisierDescarca
Publicatie casatorie Chicos Ghiorghita cu Zota Petrica.Descarcă
Proiect de hotarare privind revizuirea Regulamentului dce organizare si functionare a Consiliului local al comunei Corod,judetul Galati.Descarcă
Anunt public,Decizie de incadrare APM Galati pentru proiectul Extinderea Infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod,judetul Galati.Descarcă
Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local Corod.Descarcă
ANUNT PUBLIC PRIVIND PARCURGEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU „PARCELARE U.T.R. 5, T 52/1A, T 83, SCHIMBAREA ZONIFICĂRII FUNCȚIONALE ÎN ZONĂ MIXTĂ, SAT COROD, COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI”– ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR.Descarcă
ANUNT PUBLIC PRIVIND PARCURGEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU „PARCELARE U.T.R. 12, T 82/1A, SCHIMBAREA ZONIFICĂRII FUNCȚIONALE ÎN ZONĂ MIXTĂ, SAT COROD, COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI”– ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR.Descarcă
ANUNT PUBLIC PRIVIND PARCURGEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU „PARCELARE U.T.R. 23, T 28, SCHIMBAREA ZONIFICĂRII FUNCȚIONALE ÎN ZONĂ MIXTĂ, SAT BRĂTULEȘTI, COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI”– ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR.Descarcă
ANUNT PUBLIC PRIVIND PARCURGEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU „PARCELARE, INTRODUCERE PARȚIALĂ ÎN INTRAVILAN ȘI SCHIMBAREA ZONIFICĂRII FUNCȚIONALE ÎN ZONĂ MIXTĂ, U.T.R. 25, T 5, T 6/1, SAT CĂRĂPCEȘTI, COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI”– ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR.Descarcă
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020.Descarcă
Tabloul cuprinzand valorile impozabile,impozitele si taxele locale,altye taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2020.Descarcă
Lista facilitatilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Corod pentru impozitele si taxele locale datorate de acestia in anul fiscal 2020.Descarcă
Publicatie casatorie Isaiu Maricel si Gavan Mihaela-Gabriela.Descarcă
Indicatori aferenti executiei bugetului local pe trimestrul IV/2019.Descarcă
Publicatie casatorie Hrisafopol Tanasache si Gadovoi Victoria.Descarcă
Anunt public cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii pretului pentru serviciul de alimentare cu apa Serviciul Gospodarie Comunala Corod.Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pretului pentru serviciul de alimentare cu apa Serviciul Gospodarie Comunala Corod,Comuna Corod,judetul Galati.Descarcă
Dispozitie si convocator sedinta ordinara 17.02.2020.Descarcă
Publicatie casatorie Popa Iordache si Angheluta Dumitra.Descarcă
Anunt consultare publica la proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021,care constau intr-o anumita suma in lei,cat si limitele amenzilor.Descarcă