Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

Acte necesare

/Acte necesare
Acte necesare
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • certificatul de nastere + copie
 • certificatul de casatorie (in cazul persoanelor casatorite sau vaduve) + copie
 • hotararea de divort definitive si irevocabila (acolo unde este cazul) + copie
 • certificatul de deces (in cazul persoanelor vaduve) + copie
 • actul cu care se face dovada spatiului de locuit + copie
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: carte de alegator, pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant, cu fotografie de data recenta + copie
 • in cazul furtului, dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul
 • actul de identitate in cazul deteriorarii
 • chitanta de 7 lei, reprezentand contravaloarea cartii de identitate – se achita la Primarie
 • timbru fiscal de 4 lei
 • dosar plic
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • actul de identitate + cartea de alegator (unde este cazul)
 • certificatul de nastere + copie
 • certificatul de casatorie (in cazul persoanelor casatorite sau vaduve) + copie
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila (acolo unde este cazul) + copie
 • certificatul de deces + copie (in cazul persoanelor vaduve)
 • actul cu care face dovada spatiului de locuit + copie
 • chitanta de 7 lei, reprezentand contravaloarea cartii de identitate – se achita la Primarie
 • timbru fiscal de 1 leu
 • dosar plic
 • cerere pentru eliberarea unei noi CI in caz de repatriere – de la ghiseu
 • certificatul de nastere si casatorie ale solicitantului + 2 copii xerox
 • hotarare de divort definitiva si irevocabila, unde este cazul + 2 copii xerox
 • certificatul de deces, unde este cazul + 2 copii xerox
 • actul de spatiu al solicitantului sau gazduitorului, dupa caz + 2 copii xerox
 • pasaportul romanesc valabil sau expirat, original si copii dupa toate filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera + fila cu foto si domiciliul
 • actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine original si 2 copii
 • chitanta privind achitarea taxei de restabilire 41 de lei – se achita la Trezorerie
 • chitanta de 7 lei, reprezentand contravaloarea cartii de identitate – se achita la Primarie
 • 2 timbre fiscale de 1 leu – de la Posta
 • 2 dosare plic
 • cerere pentru eliberarea cartii de identitate provizorii – de la ghiseu
 • 3 fotografii marimea 3/4 cu banda alba de 7 mm – se fac la un foto la minut
 • actul de identitate + cartea de alegator
 • certificatul de nastere si casatorie ale solicitantului + copie
 • actul de spatiu al solicitantului sau gazduitorului, dupa caz + copie
 • chitanta de 1 leu, reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii – se achita la Primarie
 • timbru fiscal de 1 leu
 • cerere pentru stabilirea resedintei
 • actul de identitate in care urmeaza a se efectua mentiunea
 • certificatul de nastere si casatorie ale solicitantului + copie
 • actul de identitate al gazduitorului
 • actul de spatiu al solicitantului sau gazduitorului, dupa caz + copie
 • timbru fiscal de 1 leu
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • actul de identitate detinut anterior + cartea de alegator (unde este cazul)
 • certificatul de nastere + copie
 • certificatul de casatorie (in cazul persoanelor casatorite sau vaduve) + copie
 • hotararea de divort definitive si irevocabila (acolo unde este cazul) + copie
 • certificatul de deces (in cazul persoanelor vaduve) + copie
 • certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani (acolo un de este cazul) + copie
 • actul cu care se face dovada spatiului de locuit + copie
 • chitanta de 7 lei, reprezentand contravaloarea cartii de identitate – se achita la Primarie
 • timbru fiscal de 1 leu
 • dosar plic
 • cerere pentru eliberarea cartii de identitate
 • certificatul de nastere + copie
 • actul de identitate al unuia din parinti + copie
 • certificatul de casatorie al parintilor + copie, sau dupa caz hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila + copie
 • dovada de domiciliu + copie
 • chitanta de 7 lei, reprezentand contravaloarea cartii de identitate – se achita la Primarie
 • timbru fiscal de 1 leu
 • dosar plic

Declaratia de casatorie trebuie depusa cu cel putin 10 zile, cel mult 14 zile înainte de ziua casatoriei împreuna cu urmatoarele acte:

 • certificatele medicale prenuptiale eliberate de catre medicul de familie;
 • certificatele denastere în copie xerox ;
 • se va prezenta certificatul de nastere în original si buletinul de identitate.

Livretul de familie se elibereaza cu ocazia oficierii casatoriei. Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se face de catre serviciul de stare civila la cererea reprezentantului familiei pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului care se refera la nasterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui. Acte necesare pentru eliberearea livretului de familie:

 • Actele de identitate ale sotilor;
 • Certificatul de casatorie;
 • Certificatele de nastere ale copiilor(si actele de identitate pt. cei peste 14 ani);
 • Certificatul de deces al unuia dintre soti sau copii;
 • Hotarare judecatoreasca de desfacere a casatoriei;
 • Documentele care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala, incredintare sau plasament familial al copiilor si adoptia copiilor, dupa caz.
 • Certificatul constatator al decesului;
 • Actul de identitate al persoanei decedate;
 • Livretul militar sau adeverinta;a de recrutare (dupa caz) pentru persoanele supuse obligatiilor militare;
 • Actul de identitate al declarantului;
 • Timbru Fiscal;
 • Certificatul medical constatator al nasterii;
 • Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti;
 • In cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise , semnata de ambii parinti , din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
 • Buletinele sau cartile de identitate ale ambilor parinti, cu domiciliul stabil in Comuna Teliucu Inferior, originale si copii;
 • Livretul de familie, actualizat, original si copie dupa toate paginile;
 • Certificatele de nastere ale copiilor, in original;
 • Buletinul sau cartea de identitate a unuia din parinti, original si copie, cu domiciliu stabil sau resedinta in Comuna Teliucu Inferior;
 • Actul de nastere al copilului, original si copie.